Kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése

A Felhívás célja a kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése. A foglalkoztatás bővítését ösztönző intézkedések területileg célzott formában valósulnak meg. A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

Megjelent a zöld civil szervezeteket támogató Zöld Forrás pályázat 2020. évi kiírása

 Magyarország környezetpolitikai céljainak – úgy, mint a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása – a Nemzeti Környezetvédelmi Program ad átfogó keretet. A civil szervezetek kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy e célkitűzések teljesüljenek.

Már pályázható az export növelését előmozdító tevékenységek finanszírozását támogató pályázat!

Jelen felhívás célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai mikro- kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységgel összefüggő külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés, árubemutatók megszervezése, külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése, exportfejlesztés érdekében konkrét projekt előkészítése során felmerülő költségekhez történő hozzájárulási törekvéseit.