Hamarosan pályázható a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program

A Felhívás célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Mindemellett a célok között szerepel a tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, valamint a nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek felhasználásával - a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is -, Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósuljanak meg a fejlesztések.

Kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése

A Felhívás célja a kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése. A foglalkoztatás bővítését ösztönző intézkedések területileg célzott formában valósulnak meg. A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

Megjelent a zöld civil szervezeteket támogató Zöld Forrás pályázat 2020. évi kiírása

 Magyarország környezetpolitikai céljainak – úgy, mint a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása – a Nemzeti Környezetvédelmi Program ad átfogó keretet. A civil szervezetek kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy e célkitűzések teljesüljenek.