250 millióról 500 millióra emelkedett az eszközbeszerzési pályázat felső határa

Az eddigi 250 millió forintról 500 millióra emelkedett az egyik legnépszerűbb uniós pályázatban, a GINOP-1.2.1-16-ban, elnyerhető EU-támogatás mértéke, igaz a pályázat teljes keretösszege 18 milliárd forint maradt - derült ki a kormány hivatalos oldalán megjelent közleményből. Egy másik tájékoztató azt tartalmazta, hogy a GINOP-1.2.2-16-os felhívásnál 25-ről 40 millióra emelkedett az elnyerhető összeg a 21 milliárdos teljes támogatási keretből. A két közlemény számos területen pontosította a megnyitás előtt álló pályázatokat, de az nem változott, hogy 2017. január 25-től valóban be is adhatók a támogatási igények. 


A pályázatokról bővebben itt olvashat.

A GINOP-1.2.1-16 pályázat főbb változásai

 • Az igényelhető támogatás összege 250 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra emelkedett, így az igényelhető előleg összege 125 millió Ft-ról 250 millió Ft-ra emelkedett. Ezzel együtt azt meg kell jegyezni, hogy a pályázat 18 milliárdos keretösszege nem változott.
 • Az elszámolható költségek körénél pontosításra került, hogy új hardver beszerzése, illetve ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj költsége nem kell, hogy az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódjon.
 • Az elszámolhatóság további feltételei rész egyik pontja úgy módosult, hogy "Jelen felhívás keretében az e-beszerzés funkció használata nem releváns." Ez azt jelenti, hogy nem kell feltölteni a tervezett eszközbeszerzésekkel kapcsolatos ajánlatkéréseket a rendszerbe a támogatási igény kapcsán.
 • A felhívás 8. számú melléklete kiegészült a 3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenységgel, illetve pontosításra került a melléklet szövege.
 • A felhívás 4. számú mellékletének egyik pontja az alábbi szöveggel egészült ki: "Amennyiben a hiánypótlást követően sem került csatolásra egy adott költségtétel vonatkozásában a Felhívás 6. d) pontjának mindenben megfelelő árajánlat, úgy azon költségtétel nem elszámolható költségtételnek minősül."
A fent felsorolt módosítások mellett lényeges módosítást történt a felhívás tartalmi értékelés "IPAR 4.0 megoldások alkalmazása" pontjában. A következő értelmezésekkel egészült ki a fent említett pont: 
 
 • Abban az esetben, amikor 4 pontot lehet szerezni, akkor a teljesítés feltétele: a vállalatirányítási rendszerben 3 modul (funkcionális terület) megléte vagy bevezetése szükséges.
 • Abban az esetben amikor 7 pontot lehet szerezni, akkor a teljesítés feltétele: a 3 modul közül 2. modul (gyártási terület) megléte vagy bevezetése is szükséges.
 • Maximális 10 pont esetében, akkor adható pont, ha a meglévő vagy bevezetendő rendszerek, megoldások lefedik a 2. (gyártási) és a 3. (kontrolling és döntéstámogatás) funkcionális területeket, az azoknál feltüntetett követelményeket teljesítik, a két rendszer, megoldás képes kommunikációra egymással, illetve a döntéstámogató rendszer a gyártósoron, termelőgépeken elhelyezett szenzorokból vagy a berendezések vezérléséből közvetlenül származó adatokat is képes igazolható módon feldolgozni és elemezni. 3 darab referencia a 2. és 3. modullal kapcsolatosan szükséges. 
  (A felhívás 10. számú mellékelte pontosan megfogalmazza a rendszer követelményeit.)

A GINOP-1.2.2-16 pályázat főbb változásai

A másik népszerű kapacitásbővítő, tavaly decemberben megjelent 21 milliárdos keretösszegű "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása " című GINOP-1.2.2-16 kódszámú felhívás szintén módosult.
A fontosabb változások
 • Az igényelhető támogatás összege 25 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra emelkedett, így az igényelhető előleg összege 12,5 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra emelkedett. A pályázat 21 milliárdos keretösszege nem változott.
 • A felhívás műszaki elvárások pontja kiegészült a következő ponttal: "r) A felhívás keretében hulladékhasznosítási és újrafeldolgozási, hulladékgazdálkodási tevékenység csak akkor támogatható, amennyiben új késztermék kerül előállításra."
 • A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások pontja kiegészült az alábbi szöveggel: "Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A § értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre."
 • A felhívás tartalmi értékelési szempontok 6-os pontja (Befektetett eszköz arányos beruházási érték) egyéni vállalkozók esetében nem értelmezhető. A saját tőke arányos beruházási érték és az üzemi eredmény aránya szempont továbbra sem értelmezhető egyéni vállalkozók esetében.
 • Az elszámolható költségek körénél pontosításra került, hogy új hardver beszerzése költsége nem kell, hogy az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódjon.
 • Az elszámolhatóság további feltételei egyik pontja úgy módosult, hogy "Jelen felhívás keretében az e-beszerzés funkció használata nem releváns."
 • A felhívás "Csatolandó dokumentumok listája" pontja és a 6. számú melléklete több helyen kiegészítésre került.
 • A felhívás 8. számú melléklete kiegészült a 3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenységgel, illetve pontosításra került a melléklet szövege.
Forrás: portfolio.hu