Beszállítói-Fejlesztési Program nagyvállalatok és mikro-, kis- és középvállalkozások konzorciumai számára!

A program a Magyarországon működő integrátor vállalkozások által támasztott igények és a hazai beszállítói képességek közötti különbség áthidalását kívánja támogatni. A program célja a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók bekapcsolása a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe és gyártásába, hatékonyságuk és termelékenységük növelése modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatás-fejlesztési tevékenységgel.


A rendelkezésre álló forrás összege
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 Mrd forint.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 20 000 000 Ft, max. 200 000 000 Ft

Támogatást igénylők köre
- Támogatás az integrátor nagyvállalat és a vele a program keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható
- Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást
- Amennyiben egy nagyvállalat már legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással támogatási kérelmet benyújtott, akkor a kérelem benyújtását követően az adott nagyvállalathoz kapcsolódó további beszállító(k) csatlakozhat(nak) a projekthez anélkül, hogy a nagyvállalatnak újra kérelmet kellene benyújtania

Támogatható tevékenységek köre
1. kapacitásbővítés,
2. a meglevőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
3. meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
4. termékkínálat bővítése,
5. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
6. menedzsment folyamatok optimalizálása,
7. humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában,
8. minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés,
9. kutatási és fejlesztési tevékenység,
10. iparjogvédelem

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2019. október 10-ig, valamint 2020. január 1. és február 15. között van lehetőség.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat,gov.hu