Digitális Jólét Pénzügyi Program Hitelprogram

A hitelprogram célja, hogy támogassa a Digitális Jólét Program (továbbiakban: DJP) stratégiai céljainak megvalósulását a DJP eszköztárának bővítése, azon belül kedvezményes kölcsön elérhetőségének biztosítása által. 


DJP stratégiai céljai a hitelprogrammal a digitális infrastruktúra fejlesztése, digitális kompetenciák fejlesztése, digitális gazdaság fejlesztése, valamint a digitális állam megteremtése. A stratégiai célok mellett a DJP horizontális célként határozza meg az információbiztonság és kibervédelem fejlesztését, a hálózatkutatás és a smart city megoldások terjedésének ösztönzését, a határon túli magyar digitális jólét stratégia megalkotását és a digitális gazdaság szereplőinek nemzetközi megjelenését. 

Kölcsönben részesíthető Végső Kedvezményezettek

A Kölcsönt az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező vállalkozások igényelhetik, amelyek kapcsolt- és partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek. A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. A programban induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást.

Kölcsön összege: min. 5 M Ft – Max. 200 M Ft

 

Támogatható tevékenységek

1. Önállóan támogatható tevékenységek

a) Tárgyi eszköz beszerzés

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 • közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat;
 • közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit;
 • közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

b) Immateriális javak beszerzés           

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

 • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
 • immateriális javak (licenc) költségei;
 • testreszabás költségei (így pl. szoftver magyarosítás);
 • migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
 • betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek és díjak

 • felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége;
 • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás,
 • képzéshez kapcsolódó költségek (A kölcsönből finanszírozott szolgáltatást a tulajdonos illetve azon alkalmazottak vehetik igénybe, akik a szolgáltatás ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. A képzésnek tanúsítvánnyal/bizonyítvánnyal/oklevéllel igazolt akkreditált felnőttképzés lehet és a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás fejlesztésére kell irányulnia. Tréning, workshop, tanácsadási díj maximális összege nettó 96 000 Ft/embernap. Coaching díj maximális összege nettó 20 000 Ft/óra.);
 • hazai projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálatával kapcsolatos költségek;
 • marketingeszközök fejlesztési költsége;
 • piackutatás költsége.

b) Jogi, közjegyzői költségek (pl. szerzői jogdíj, védjeggyel kapcsolatos jogi eljárások költsége) (az elszámolható költség maximum 5%-a lehet)

 • Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatosköltségek

c) A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai

 • Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
 • Projektmenedzser munkatárs esetében legfeljebb 1.200.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
 • Marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
 • A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

d) Útiköltség, kiküldetési költség

Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök, külföldre repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján számolható el;

e) Általános költség és irodabérlés (rezsi)

Igénybevételi lehetőség

A Hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Forrás: kormany.hu