Energiafelhasználás adatszolgáltatási határidő nagyvállalatoknak

Az első adatszolgáltatási kötelezettsége a nagyvállalatoknak 2017. június 30., mely az energiafelhasználás mértékére, valamint energiamegtakarításra vonatkozik. Ezzel együtt a szakreferens igénybevételére köteles kis- és középvállalkozásoknak is eleget kell tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2018. június 30-áig. Egy formanyomtatvány kitöltésével elektronikus úton történő beküldésével lehet teljesíteni az előírt feladatot.


Magyar Közlöny tegnapi (24. szám) számában jelent meg a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelete, mely a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Fontosabb tudnivalók az adatszolgáltatásról

 • A rendelet szerint az első adatszolgáltatást a rendeletben meghatározott tartalommal kell benyújtani nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig, míg a nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén 2018. június 30-áig.
 • Az adatszolgáltatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével teljesíthető.
 • Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet adatszolgáltatását a szakreferens nyújtja be a gazdálkodó szervezet nevében.
 • Amennyiben hiányos vagy hibás tartalmú adatszolgáltatást nyújtanak be, akkor határidőn belül az adatszolgáltatás ismételt benyújtásával végezhetnek adatkorrekciót a vállalkozások.

Mit tartalmazzon az adatszolgáltatás?
Energiafelhasználás tekintetében 

 • teljes éves energiafelhasználás mennyiségét energiahordozónként a mért mértékegységekben, illetve a teljes felhasználást MWh/év mértékegységben
 • teljes éves üvegházhatású gázkibocsátást CO2 kilotonna/év mértékegységben
 • teljes éves energiafelhasználás költségét ezer Ft/év mértékegységben

Energiamegtakarítás mértékére vonatkozóan 

 • a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel érintett műszaki rendszer megnevezését és műszaki tartalmát
 • az intézkedés szerepelt vagy nem szerepelt az energetikai audit javaslatai között (nagyvállalat esetében csak)
 • az intézkedés bármely támogatás igénybevételével vagy anélkül valósult meg és a támogatás megjelölését
 • az intézkedés részterület (épület, folyamat, szállítás) szerinti azonosítását
 • az intézkedés költségét ezer Ft-ban megadva
 • az intézkedéssel elérni tervezett energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben és összesítve az intézkedésekkel elérni tervezett teljes energia megtakarítást MWh/év mértékegységben megadva
 • az intézkedéssel ténylegesen elért energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben intézkedésenként és összesítve az intézkedésekkel elért teljes energiamegtakarítást MWh/év mértékegységben megadva
 • összesített energiamegtakarításon belül azon energiamegtakarítás mértékét MWh/év mértékegységben megadva, amely energiamegtakarítás támogatás igénybevételével végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel valósult meg
 • az intézkedéssel elért energiaköltség megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva
 • az intézkedéssel elért nem energiaköltség típusú megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva
 • az intézkedés várható megtérülési idejét években megadva
 • az intézkedés során létrejövő, illetve átalakított műszaki rendszer tervezett műszaki élettartamát
 • az intézkedés megvalósulásának, üzembe helyezésének dátumát


A végzett szemléletformálási tevékenységgel összefüggésben 

 • a szemléletformálási tevékenység jellegét, leírását
 • helyszínét
 • a tevékenység ismétlődésének gyakoriságát, a program élettartamát
 • az aktív és passzív módon elért résztvevők számát

Forrás: portfolio.hu