Erasmus programok

Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. A képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat. Ebből 10% jut az ifjúsági szakmának. A program révén több mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz, ebből a Fiatalok Lendületben Program folytatásának számító ifjúsági fejezetnek köszönhetően több mint 500 000 fiatal és szakember.


Intézkedések 
Az ajánlati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. kulcsintézkedés - Egyéni tanulmányi mobilitás

- Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
- Az Európai önkéntes szolgálat stratégiai projektjei
- Az Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények
- Erasmus Mundus közös mesterképzések


2. kulcsintézkedés - Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje

- Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
- Tudásfejlesztési szövetségek
- Kapacitásépítés a felsőoktatás terén
- Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

3. kulcsintézkedés - A szakpolitikai reform támogatása

- Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

A Jean Monnet program tevékenységei

- Jean Monnet tanszékek
- Jean Monnet oktatási modulok
- Jean Monnet kiválósági központok
- Jean Monnet társulások támogatása
- Jean Monnet hálózatok
- Jean Monnet projektek

Sport

- Együttműködési partnerségek
- Kisebb együttműködési partnerségek
- Nonprofit európai sportrendezvények

Pályázati feltételek 

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.
A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:
- az Európai Unió 28 tagállama,
- az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
- az EU-tagjelölt országok: Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.

Költségvetés és a projektek időtartama 

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 157,1 millió euró:

  • Oktatás és képzés: 1 905,4 millió euró
  • Ifjúságügy: 209,1 millió euró,
  • Jean Monnet: 10,8 millió euró,
  • Sport: 31,8 millió euró,

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. A
 

Forrás: tka.hu