Eszközbeszerzés- Ipari digitalizáció fejlesztése (4.0)

Jelen felhívás célzottan az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat alkalmazó kis -és középvállalkozások fejlesztéseihez nyújt támogatást. A  támogatható tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar ipar egy magasabb jövedelmezőségű, hatékonysági nívót jelző irányban mozduljon el, s egy ilyen gazdasági pályára kerülve érje el az Irinyi tervben megfogalmazott növekedési célokat.


A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. 

Támogatást igénylők köre
Támogatási kérelmet nyújthatnak be kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 20 fő volt.

c) amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) éves beszámolója alapján
meghaladja a 200 millió Ft-ot

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

e) amelyek a GINOP-1.1.3-16 projekt keretében kerülnek azonosításra és minősítésre az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. révén, amely rendelkezik olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 10. számú mellékletben felsorolt, releváns szakmai, műszaki követelményeket teljesíti legalább 3 funkcionális célterületen

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak.

  1. Új eszközök beszerzése

Az a) pontban szereplő új eszközök beszerzésének költsége önállóan legalább a projekt összköltségének 40%-át kell elérnie.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Automatizált termelési rendszerek fejlesztése,

c) Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása révén

d) Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT (Industrial Internet of Things) stb. megoldások beszerzése

e) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtása 2017. június 30-tó l 2017. július 31-ig lehetséges.

 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

 

Forrás: palyazat.gov.hu