Eszközbeszerzés támogatás újra: 30 millió Ft innovatív KKV-nak

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy  lényegesen  módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, illetve új vagy  lényegesen  módosított eljárás, technológia  alkalmazására,  piaci be vezetésére  kerül sor. Csak VIDÉKEN megvalósuló projekt támogatható.


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 30 millió forint.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

Támogatást igénylők köre:

1.   mikro-, kis-, és középvállalkozások ,

  • amelyek,  rendelkeznek  legalább  egy  lezárt  (beszámoló/SZJA  bevallással  alátámasztott), teljes  (365  napot  jelentő)  üzleti  évvel  (az  elő társaságként  való  működés  időszaka  ebbe nem számít bele),
  • amelyek,  éves  átlagos  statisztikai  állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum  1 fő volt,
  • camelyek   Magyarországon   székhellyel   rendelkező   kettős   könyvvitelt   vezető  gazdasági társaságok,  vagy  az Európai Gazdasági  Térség területén székhellyel  és Magyarországon fiókteleppel  rendelkező kettős könyvvitelt  vezető gazdasági  társaságok  fióktelepei,
  • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3 -ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:
i)    Egészséges társadalom  és jólét;
ii)   Fejlett jármű- és egyéb gépipari  technológiák;
iii)   Tiszta és megújuló energiák;
i v)   Fenntartható  környezet;
v)   Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi)   Agrár-innováció;
vii)  Infokommunikációs  technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó  és fenntartható  társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:
i)    fotonika, lézertechnológia
ii)   különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii)   bionika
i v)   nem gépipari fémfeldolgozás
v)   elektronika és félvezető-technológia
vi)   korszerű szénhidrogén  technológia  (kőolaj, földgáz)
vii)  korszerű csomagolástechnikai  technológiák
viii) vegyipar  (pl. gumiipar,  műanyagipar,  intermedier,  műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix)  építőipar  (építőanyag-technológi ák)
x)   textilipar
xi)  fa- és bútoripar
xii)  logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar

Az elszámolható költségek 
a) Eszközbeszerzés  költségei
Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. 
b) Immateriális javak beszerzésének költsége
• Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével
• Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése,
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how.
 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek  
2017. december 11-én 9 órától 2018. szeptember 27-én 12 óráig lehetséges.

 
A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.
 
Forrás: palyazat.gov.hu