Februárban nyílik az exportképes innovációkat támogató uniós pályázat

Február 21-től benyújtható "Exportképes innovatív termékfejlesztés támogatása" című, 5 milliárd forintos keretösszegű uniós pályázat. Az ipari és kísérleti kutatásokra cégenként 200 és 450 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás kérhető a közép magyarországi régión kívüli fejlesztésekre és a pályázat fő célja az, hogy nőjön a vállalati K+F+I aktivitás. A pályázat célja a hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek exportképes új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és ezáltal hozzájárulnak a vállalati K+F+I aktivitás növekedéséhez.

A pályázat feltételeinek megfelelő projekteket 200 millió Ft és 450 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesítik az 5 milliárd forintos keret terhére, így a kiírók mindössze 12-20 darab nyertes projekttel kalkulálnak.

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek vállalniuk kell, hogy: 

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
  • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
  • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.


A projektjavaslatokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai követelmények: 

  • a projektjavaslat tudományos vagy fejlesztési eredményei révén gyorsan piacra jutó, újdonságtartalommal rendelkező termékek, szolgáltatások és technológiák kerüljenek kifejlesztésre;
  • a cég exportján belül nőjön a magas hozzáadott értékkel rendelkező, korszerű, versenyképes tudást tartalmazó termékek, szolgáltatások részaránya;
  • a cég eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosuljanak.
  • A pályázat keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.


Fontos tudni, hogy a felhívás keretében azon projektek támogathatók, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szakpolitikai szempontú támogató véleményével, valamint illeszkednek az S3 meghatározott nemzeti horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Az S3-hoz való illeszkedést az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleménye igazolja.

Lényeges, hogy nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatási kérelmet nyújthatnak be: mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (utóbbiak csak akkor, ha a támogatási kérelemben bemutatják, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek).

A nyertes cégeknek kötelező vállalniuk az exportárbevétel szintjének meghatározott növekedését, K+F munkahelyteremtést, illetve az export célországok számának növelését. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 21-től lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: pályázat.gov.hu