Megjelentek az utolsó kutatás-fejlesztést támogató pályázati felhívások

Februárban három hét különbséggel megnyílik két, majdnem ugyanolyan című uniós kutatás-fejlesztési pályázat, összesen 137 milliárd forintnyi keretösszegben, amelyek a 2014-2020-as uniós ciklus utolsó nagy K+F-es pályázatai.
Az alábbiakban bemutatjuk a két pályázat főbb jellemzőit és, hogy melyik pályázat milyen célokra való.
Egyik pályázaton sem indulhatnak konzorciumok és a közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek sem támogathatóak. 


Az alábbiakban mutatjuk be az összesen 137 milliárdos keretösszegű GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hitelterméket és a GINOP-8.1.1-16 kódszámú Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitelprogramot.

Az egyik legfontosabb különbség, hogy az egyik felhívás tisztán hitelt (0%-os kamattartalom mellett), a másik, kombinált konstrukcióban hitel és vissza nem térítendő támogatást is tartalmaz. Mindkét termék esetében a kölcsön kapcsán biztosíték nyújtása kötelező.

A GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kombinált hiteltermék részletei

 • A rendelkezésre álló keretösszeg 105 milliárd forint, amelyből a vissza nem térítendő támogatás 70 milliárd, a visszatérítendő támogatás pedig 35 milliárd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 140-1400 db.
 • Támogatható tevékenységek a kísérleti fejlesztés; eszközbeszerzés; épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztése; projektmenedzsment; projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele és a nyilvánosság biztosítása.
 • Arra figyelni kell, hogy azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.
 • Támogatási kérelmeket mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok nyújthatnak be 2017. február 8-tól. Nagyvállalat abban az esetben adhat be támogatási kérelmet, ha bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek.
 • A támogatást igénylőnek kötelező vállalni, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben együttesen, a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege eléri a kapott vissza nem térítendő támogatás 30%-át.
 • A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak. A támogatást igénylő két megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
 • Fenntartási időszak 5 év, kkv-k esetében 3 év.
 • Kombinált termék esetében támogatásra az a kérelem jogosult, amely mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön tekintetében támogató döntéssel rendelkezik.
 • A kölcsön vonatkozásában biztosítékadási kötelezettsége van a pályázónak. Biztosíték lehet: ingatlan jelzálog, ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, tulajdonos készfizető kezessége és egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.
 • A kölcsön kamata 2%.
 • A kölcsön futamideje eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de maximum a szerződéskötéstől számított 15 év.
 • A rendelkezésre tartási idő a fizikai befejezés határidejétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
 • A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 48 hónap.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint. Az igényelhető kölcsön összege pedig minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 55%-a lehet.
 • A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

 

A GINOP-8.1.1-16 hitelprogram részletei

 • A hitelprogram keretösszege 32 milliárd forint.
 • A program keretében támogatásra jogosultak a gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis-, közép- és nagyvállalkozások.Nagyvállalat abban az esetben adhat be támogatási kérelmet, ha a támogatási kérelemben bemutatja, hogy a projekt eredményéből, hasznaiból a KKV-k hogyan részesülnek, illetve ha már a támogatási kérelem benyújtásakor nemzetközi jelenlétet mutat fel.
 • A kérelmek benyújtása 2017. február 28-tól lehetséges az MFB pontokon keresztül.
 • A projekt keretében támogatható tevékenységek az ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek, az innovációs tevékenységek, a termék piacra viteli tevékenységek, a projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek és a projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek.
 • Az ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek elvégzése kötelező a projekt elszámolható költségének minimum 5%-a mértékben.
 • A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak. A Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.
 • Az igényelhető kölcsön összege ügyletenként legalább 100 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint.
 • Biztosíték nyújtása kötelező, így a következő biztosítékok fogadhatóak el: ingatlan jelzálog, ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten), fizetési számla követelésen alapított óvadék, gazdasági társaság esetén a tulajdonos készfizető kezessége, egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége és a speciális "adósságszolgálati tartalék számla" megnyitása.
 • Az induló vállalkozások esetében a nyújtott támogatás legfeljebb kb. 1240 millió forint árfolyamtól függően (max. 4 millió EUR), míg a kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 millió forint hitelösszeget igényelhetnek. A 150 millió forint feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét.
 • A kölcsön kamata 0%.
 • A kölcsön futamideje a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 év. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén legfeljebb 10 év.
 • A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap, amely 1 milliárd forint vagy nagyobb hitelösszeg esetén 12 hónappal meghosszabbítható.
 • A türelmi idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 24 hónap, de a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 18 hónap. Az egy milliárd forint vagy nagyobb hitelösszeg esetén legfeljebb a szerződés megkötésétől számított maximum 36 hónap, de a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 18 hónap.
 • Fontos megjegyezni, hogy a projekt megvalósítását a rendelkezésre tartási idő végéig be kell fejezni.

Forrás: portfolio.hu