Hamarosan elérhető a kkv-k innovációs tevékenységeit támogató pályázat!

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.


A rendelkezésre álló forrás összege
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 Mrd forint.
Várható támogatási kérelmek száma: 350 – 450 db

A támogatás mértéke, összege
Minimum 10 millió maximum 20 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 60 % -os a támogatási intenzitás.

Támogatást igénylők köre
113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,

 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • 2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek

A pályázat keretében nem nyújthatnak be támogatási kérelmet azon vállalkozások, melyek az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére az alábbi támogatásban részesült:

 • NEMZ_15, KKV_15, EUREKA_15, TÉT_15, TÉT_15_IN, TÉT_15_IL
 • NVKP_16, EU_KP_16, KFI_16, TÉT_16, TÉT_16_CN, FIEK_16, NEMZ_16, EUREKA_16, ÖKO_16
 • 2017-1.2.1-NKP, 2017-1.3.1-VKE, 2017-1.4.1-EXPORT, 2017-2.2.4-TÉT-AT, 2017-2.2.5-TÉT-FR, 2017-2.3.1-TÉT-IL, 2017-2.3.3-TÉT-VN, 2017-2.3.4-TÉT-RU, 2017-2.3.6-TÉT-CN, 2017-2.3.7-TÉT-IN
 • 2018-1.1.1-MKI, 2018-1.1.2-KFI, 2018-1.2.1-NKP, 2018-1.3.1-VKE, 2018-2.1.2-EU_KP, 2018-2.1.3-EUREKA, 2018-2.1.4-KKV, 2018-2.1.5-NEMZ, 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL, 2018-2.1.10-TÉT-MC, 2018-2.1.11-TÉT-SI, 2018-2.1.12-TÉT-HR, 2018-2.1.13-TÉT-FR, 2018-2.1.14-TÉT-CN, 2018-2.1.15-TÉT-PT, 2018-2.1.16-TÉT-IL, 2018-2.1.17-TÉT-KR,
 • 2019-1.1.1-PIACI-KFI, 2019-1.3.1-KK, 2019-1.4.1-NYÍLT, 2019-2.1.1-EUREKA, 2019-2.1.2-NEMZ, 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL, 2019-2.1.4-KKV, 2019-2.1.5-EU_KP, 2019-2.1.6-NEMZ_KI, 2019-2.1.7-ERA-NET, 2019-2.1.10-TÉT-IL, 2019-2.1.11-TÉT, 2019-2.1.12-TÉT_VN.
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A GINOP 8. prioritás (pénzügyi eszközök) terhére támogatásban részesült vállalkozásokra a fent megnevezett kizárás nem vonatkozik.
 • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. A VEKOP-1.2.3-16; VEKOP-2.1.2-17 és - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 (hitel és kockázati tőkeprogramok) pályázatok terhére támogatásban részesült vállalkozásokra a fent megnevezett kizárás nem vonatkozik.

Elszámolható költségek köre
Önállóan támogatható tevékenységek

 • Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
 • Adaptív innovációs tevékenység
 • Fejlesztési tevékenység

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Projekt koordinációs tevékenység

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A támogatási szerződés hatályba lépését követő min. 12 hónap, max. 24 hónap áll rendelkezésre.

Területi korlátozás
Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozások igényelhetnek támogatást.

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2020. május végétől lesz lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: nkfih.gov.hu