Hamarosan elérhető a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztését támogató pályázat!

A pályázati felhívás célja a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. A fizikai befejezésig piacra vihető termék, technológia, szolgáltatás előállítása szükséges. A fenntartási időszak során kiemelten fontos a kutatás-fejlesztési tevékenység során létrejövő eredmény piaci hasznosulása, melyet a támogatási kérelemben részletesen ismertetni kell (piac, árbevétel növekedésének várható mértéke).


A rendelkezésre álló forrás összege
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40,88 Mrd forint

A támogatás mértéke, összege
Minimum 100 millió maximum 800 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig

Támogatást igénylők köre

 • „A” alprogram esetében: önállóan és konzorciumi formában is van lehetőség támogatási kérelmeket benyújtani, a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet.
 • „B” alprogram esetében: kizárólag konzorciumi formában, a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet
 • Jogi személyiségű profit orientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 141 GFO kóddal rendelkezők, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak a KATA hatálya alá, valamint minimum két teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek

Elszámolható költségek

 • Alkalmazott (ipari) kutatás: (maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 50%-a)
 • De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 70%.
 • Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át (nagyvállalkozás esetében 30%-át), azaz a támogatás maximális intenzitása 40% (nagyvállalkozás esetében 30%)

Támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható fejlesztések:

 • Alkalmazott ipari kutatás
 • Eljárási és szervezési innováció
 • Eszközbeszerzés
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • Immateriális javak beszerzése
 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
 • Projekt koordinációs tevékenység
 • Közbeszerzési tevékenység
 • Piacra jutási tevékenység
 • Iparjogvédelmi tevékenység

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 12 - maximum 36 hónap, a „B” alprogram esetén minimum 24 - maximum 48 hónap.

Területi korlátozás
A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó bejegyzett székhelye vagy telephelye, vagy fióktelepe lehet, országosan.

Támogatási kérelem várható benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek várhatóan 2020. május 22-től, augusztus 31-ig lesz lehetséges.

A páláyzatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

Forrás: nkfih.hu