Hamarosan ismét lehet pályázni pályakezdők foglalkoztatására Pest megyén kívül

Társadalmi egyeztetésen az "Új gyakornoki Program" felhívásának tervezete! A Felhívás célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. A kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése.


A rendelkezésre álló forrás

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 Mrd Ft

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 4 032 000 Ft, maximum 22 176 000 Ft

             b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A támogatott projektek várható száma

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450 – 2 400 db.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
 • azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

Jogi forma szerint

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • szövetkezetek
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem, együttesen támogatható tevékenységek

 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.
 • Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
 • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez  szükséges feltételek kialakítása.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetén a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

A projekt területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2019. október 15-től lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Forrás: kormany.hu