Hamarosan jön a "Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása" pályázat

A felhívás célja, hogy a desztinációk területén a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjön, és tartós partnerség alakuljon ki a köz- és magánszféra szereplők között.
További cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal meghatározásával, a desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztinációk imázsának fejlesztésével.


A térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában.
Ahhoz, hogy a turisztikai kereslet és kínálat kritikus tömege találkozzon és fenntartható módon biztosítható legyen elengedhetetlen a térségi desztinációk fejlesztése, a márkázás. Keresleti oldalról az utazási döntés a térséget nevesítő desztináció szintjén fogalmazódik meg. Ennek a térségi szervezeti rendszernek a kialakítása pozitív keresletösztönző hatással bír. A felhívás keretében a térségi szint erősítése történik meg, mivel az az a méret, amiben az adott desztinációt megfelelő hatékonysággal fejleszteni, kommunikálni, értékesíteni lehet.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 11-15 db

Támogatást igénylők köre 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség
Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 

a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú) 
b) Részvénytársaság (GFO 114 – kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú) 
a) Központi költségvetési szerv (GFO 312) 
b) Helyi önkormányzat (GFO 321) 
c) Egyéb egyesület (GFO 529) 
d) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) 
e) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573) 
f) Állami vállalat (GFO 711) 
g) Köztestület 
h) Kiemelt térségek fejlesztési tanácsa 

Konzorciumi partnerként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonása minden esetben kötelező. 
A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint nyolc tag.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül mindegyik feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani legalább 3-3 tevékenységet

1.) Termékfejlesztés (min. 15%) 

a) Térségi tematikus csomagajánlatok, programcsomagok kidolgozása, összeállítása (a kínálati elemek összeállítása értékesíthető termékké) 
b) Garantált programok kialakítása, a működtetéshez szükséges eszközpark biztosítása, beszerzése 
c) Térségi beszállítói és szolgáltatói rendszerek kidolgozása és kialakítása: a desztinációban működő szálláshelyek, szolgáltatások közös beszállítói rendszereinek kialakítása annak érdekében, hogy a környékbeli szolgáltatók, mezőgazdasági termelők, kézművesek, kisiparosok, kulturális szolgáltatók egyedi, tájjellegű termékei, kulturális és egyéb szolgáltatásai eljussanak a vendégekhez, szolgáltatókhoz 
d) Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe, ehhez kapcsolódó fejlesztések (pl. recept gyűjtemény, erre irányuló főző tréning szervezése) 
e) Programtervezés, koordinálás – rendezvények időpontjának összehangolása, térségi szinten értelmezhető programok turisztikai hatásvizsgálata 
f) Turisztikai kártyarendszer fejlesztése, bevezetéséhez szükséges beruházások támogatása 
g) Családbarát fejlesztéseket célzó kisléptékű beruházások, termékfejlesztés, melyek illeszkednek a családbarát koncepcióban kidolgozott célokhoz, eszközpark fejlesztés (max. az elszámolható költségek 5%-a.) 

2.) Marketing tevékenység (min. 40% - max. 70%) 

a) Belföldi marketing, PR és kommunikációs tevékenység (pl. kiadványok, kommunikációs kampányok, vásárokon való részvétel) 
b) Külföldi marketing kampányok lebonyolítása, kizárólag a 3.4.1.1. pontban kijelölt országokban, 
c) Keresztpromóciót támogató felmérések, beszerzések; keresztpromóció megvalósítása 
d) Infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, innovatív IT megoldások alkalmazása, bevezetése (pl. online kártyák, online jegyek egy applikációban)) 
e) A desztinációfejlesztési-, valamint a pozícionálási és versenyképességi stratégián alapuló márkastratégia és arculatterv készítése, a desztináció egyedi kínálati profiljának kialakítása 
f) Desztinációs és termékalapú turisztikai értékesítés-ösztönzési projektek megvalósítása (pl. közösségi értékesítési tevékenység végzése, elősegítése, kommunikációja, stratégiai és értékesítési partnerségek kiépítése nagy turisztikai szolgáltatókkal), támogatása. 

3.) Szemléletformálás / tréningek, tájékoztatás (max. az elszámolható költségek 20%-a, de nem több mint 30 m Ft) 

a) Térségi tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények 
b) Minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó tréningek 
c) A térségi márka bevezetésével, arculattal kapcsolatos szakmaielőadások, tájékoztatók 
d) Online marketing tréningek, workshopok 
e) Termékfejlesztés témakörhöz kapcsolódó workshopok 

A támogatás mértéke, összege 
a)    Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min 50 000 000 Ft max 1 000 000 000 000 Ft. 
Azon projekt igényelhet 400 m Ft-nál nagyobb támogatást, mely esetében a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma elérte a 2 milliót a 2016. évi adatok alapján. 
 

Forrás: palyazat.gov.hu