Interreg V-A Románia-Magyarország Program- új felhívás

A Romániai Regionális Fejlesztési Közigazgatási és Európai Források Minisztériuma, mint az Interreg V-A Románia-Magyarország Irányító Hatósága, illetve a Nemzeti Hatóság – Magyarország Miniszterelnöki Hivatala – meghirdeti a második Nyílt pályázati felhívást a program keretén belül.


Mennyi támogatás áll rendelkezésre?

A Nyílt pályázati felhívás keretén belül rendelkezésre álló finanszírozási összeg 9.711.372 euró (EFRA), amely kiegészül a román és magyar állami társfinanszírozással.

Melyek a támogatott területek?

A beruházási prioritások nyílt pályázati felhíváson belül a következők:

6/b – Befektetés a vízügyi ágazatba, az Unió környezetvédelmi közösségi vívmányai által támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében, és eme követelményeken túlmutató befektetésekhez szükséges, a tagállamok által azonosított szükségletek meghatározása érdekében (1. Prioritási tengely keretein belül, Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása).

  • Rendelkezésre álló finanszírozás: 750.000 euró (EFRA)

7/c – Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony széndioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, ideértve a belvízi utakat, a tengeri közlekedést, a kikötőket, multimodális összeköttetéseket és repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható regionális is helyi mobilitás támogatása érdekében (2. Prioritási tengely keretein belül, A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése)

            – Rendelkezésre álló finanszírozás: 2.550.000 euró (EFRA)

11/b – A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a hatékony közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatásával (6. Prioritási tengely keretein belül, Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között)

  • Rendelkezésre álló finanszírozás: 3.411.372 euró (EFRA)

 Kik pályázhatnak?

A pályázókkal, a tevékenységekkel és a költségekkel kapcsolatos jogosultsági feltételek a pályázati útmutatóban vannak meghatározva. A program keretén belül pályázhatnak közintézmények (állami, regionális illetve helyi/ állami szervezetek), szervezetek melyek egyenértékűek közintézményekkel, non-profit szervezetek (pl. egyesületek), európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC) és egyebek. A pályázók kizárólag határon átnyúló partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz.

A támogatásra jogosult területek Arad, Bihor, Satu Mare és Timiş megyék Romániában, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék Magyarországon.

Forrás: interreg-rohu.eu