Itt vannak a terület- és településfejlesztési programok

Megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete


Megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) még idei évben meghirdetésre kerülő pályázatainak listája (innen letölthető). A menetrend októberi dátumokat jelöl, így egy kis csúszásra már mindenképp kell számítani.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

TOP-1.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

40,122

területi

október

2.

TOP-1.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

20,180

területi

október

3.

TOP-1.2.1-15

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

41,410

területi

október

4.

TOP-1.3.1-15

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

33,900

területi

október

5.

TOP-1.4.1-15

A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

37,672

területi

október

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló prioritási tengely

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

TOP-2.1.1-15

Barnamezős területek rehabilitációja

21,009

területi

október

2.

TOP-2.1.2-15

Zöld város kialakítása

40,970

területi

október

3.

TOP-2.1.3-15

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

28,035

területi

október

3. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

TOP-3.1.1-15

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

42,319

területi

október

2.

TOP-3.2.1-15

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

44,738

területi

október

3.

TOP-3.2.2-15

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztés programok keretében

20,928

területi

október

 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés erősítéséről szóló prioritási tengely

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

TOP-4.1.1-15

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

14,864

területi

október

2.

TOP-4.2.1-15

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

11,236

területi

október

3.

 

3.

TOP-4.3.1-15

Szociális városrehabilitáció

16,060

területi

október

 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglalkoztatás-ösztönzésről és társadalmi együttműködésről szóló prioritási tengely

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

TOP-5.1.1-15

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-, gazdaságfejlesztési együttműködések

16,107

területi

október

2.

TOP-5.1.2-15

Helyi foglalkoztatási együttműködések

18,634

területi

október

3.

TOP-5.2.1-15

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

7,760

területi

október

 

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban prioritási tengely

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

TOP-6.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

18,077

területi

október

2.

TOP-6.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

5,751

területi

október

3.

TOP-6.1.4-15

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

21,190

területi

október

 

4.

TOP-6.1.5-15

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

19,129

területi

október

5.

TOP-6.2.1-15

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

15,455

területi

október

6.

TOP-6.3.1-15

Barnamezős területek rehabilitációja

7,491

területi

október

7.

TOP-6.3.2-15

Zöld város kialakítása

25,623

területi

október

 

8.

TOP-6.3.3-15

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

8,008

területi

október

9.

TOP-6.4.1-15

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

20,688

területi

október

10.

TOP-6.5.1-15

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

29,183

területi

október

11.

TOP-6.5.2-15

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

3,752

területi

október

12.

TOP-6.6.1-15

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

7,288

területi

október

13.

TOP-6.6.2-15

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

4,770

területi

október

14.

TOP-6.7.1-15

Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

3,239

területi

október

15.

TOP-6.8.2-15

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

15,074

területi

október

16.

TOP-6.9.1-15

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló, helyi szintű komplex programok

1,867

területi

október