Jön az eszközbeszerzési pályázat a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások számára

A pályázat a feldolgozóiparban működő, és az Irinyi terv kiemlet ágazataiban megvalósítandó projekteket kívánja támogatni, olyan vállalkozások számára, amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek.


A pályázat keretében támogatható:

  • új eszköz beszerzése
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazás
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás a
  • Információs technológia-fejlesztés 
  • gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 
  • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése 

A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti, az Irinyi Tervben kiemelt feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. 

Támogatást igénylők köre

Kizárólag mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365   napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta. 

d) amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) 0,5 – 5 milliárd forint között volt;

e) amelyek beszállító KKV-k;
Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére. A beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz.

f) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul;

g) amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el;

h) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtása 2017. augusztus 15-től 2017. szeptember 15-ig lehetséges.

 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu