Jönnek a tanyafejlesztési pályázatok

Három tanyafejlesztési pályázat jelent meg összesen 807 millió forintos keretösszeggel, melyet központi költségvetésből finanszíroznak. A támogatást az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók igényelhetnek augusztus 7-től. Az állami pénzt települési és térségi fejlesztésekre, tanyagazdaságok fejlesztésére, illetve a tanyák lakóépületének felújítására lehet felhasználni. 


Az idei tanyafejlesztési program keretében öt célterületre pályázhatnak majd a tanyán élők, amelyre közel 1 milliárdot szán a Földművelésügyi Minisztérium nemzeti forrásból, melyről májusi cikkünkben számoltunk be. Most ebből az öt célterületből jelent meg a napokban három, melyek keretösszege 807 millió forint.
A kérelmeket az internetes felületen keresztül lehet benyújtani augusztus 7-én reggel 8 órától. 

A 3 pályázati lehetőség:
Mind a három pályázatra vonatkozik, hogy alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

1. Települési és térségi fejlesztések - 327 millió forint 
A pályázat keretében támogatás igényelhető a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, a tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatásokra, a tanyasi közösségi tér kialakítására, a szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére, a lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére és a szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására.
Az alföldi tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, magánszemélyek, őstermelők vagy egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást.
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy az ügyfélnek a nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget kell tenni vagy igazolni kell, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 90%-a. A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére célfeladat esetében a támogatás mértéke összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

2. A tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása - 380 millió forint 
A támogatás igénybevétele 3 csoportra osztható: a 0 Standard Termelési Értékkel (STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére, a 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére és a 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló tevékenységek.
A pályázatot benyújtani magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult. Fontos, hogy a pályázó 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén éljen. Ennek bizonyítására szükséges lakcímkártya és személyazonosító igazolvány.
30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal pedig bizonyítani szükséges, hogy a tanya a pályázó vagy házastársa, testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van.
A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 3 millió forint. A támogatás mértéke pedig az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy az ügyfélnek a nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget kell tenni vagy igazolni kell, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen

3. A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések - 100 millió forint 
A támogatást tanyai lakóépület felújítására és tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére lehet igénybe venni.
Pályázatot kizárólag magánszemélyek nyújthatnak be, azzal a feltétellel, hogy 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él. Ennek igazolására szükséges benyújtani a lakcímkártyát és a személyazonosító igazolványt.
30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal pedig bizonyítani szükséges, hogy a tanya a pályázó vagy házastársa, testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van.
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy az ügyfélnek a nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget kell tenni vagy igazolni kell, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.
A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 millió forint. A támogatás mértéke az elszámolható költség legfeljebb 75%-a.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen

Forrás: portfolio.hu