Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása, a magyar-francia relációban

A Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása című 2017. február 15-én közzétett Pályázati Felhívás kiegészítéseként közzétesszük a magyar-francia TéT-együttműködés keretében igényelhető támogatásra vonatkozó feltételeket.


A pályázati felhívás célja

A magyar-francia kétoldalú TéT-együttműködés keretein belül fontos célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók bevonását célzó pályázatok.

Jelen relációban a magyar és a francia partnerintézmények az NKFI Hivatalhoz kizárólag az élet- természet- és műszaki tudományok területén nyújthatnak be pályázatokat. Ezeken belül külön prioritási területek nincsenek.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől 2017. május 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtásának módjára és helyére vonatkozóan a TéT_17 Pályázati Felhívás 7. pontjában foglaltak az irányadóak, a relációra vonatkozó kiegészítés speciális szabályainak figyelembe vételével.

Az elszámolható költségek köre

  • beutazó francia kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási költsége
  • kiutazó magyar kutató kiutazási és helyközi utazási költsége, biztosítási díja

A támogatás egyéb fő feltételei

  • A projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban 2018. január 1.
  • A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a Támogatási Szerződésben rögzített projektkezdés időpontját követő 24 hónapon belül.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 20 millió forint keretösszeggel támogatja az adott relációban. Projektenként maximum 2 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Forrás: NKFIH.hu