Komplex vállalkozásfejlesztési lehetőség az Irinyi Program keretében

Az Irinyi Terv végrehajtásához hozzárendelt 2.500.000.000 Ft költségvetési forrást olyan projektekre szükséges kihelyezni, amelyek más forrásból nem finanszírozhatók, s amelyek az Irinyi Tervben azonosított ágazatokban (járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöldgazdaság, IKT szektor) valósulnak meg, továbbá a felsorolt ágazatokban megvalósuló innovációs partnerség kialakítására irányulnak.


A rendelkezésre álló forrás összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 Mrd Ft.

A támogatás mértéke, összege

A támogatás maximális összege 400 millió Ft, a legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.

A támogatás mértéke támogatási kategóriától függ.

Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás

Támogatásban részesíthetők köre

 • mikro-, kis- és közép- vállalkozás, gazdasági társaság
 • akár induló kis és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság részére nyújtható támogatás, amennyiben:
 • létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál az Ácsr. 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve – nem haladja meg a 249 főt,
 • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
 • a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
 • a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
 • a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
 • támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
 • A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét (regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%-át) saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa,
 • Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)
Támogatható tevékenységek köre
 • kapacitásbővítés,
 • új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,
 • termékkínálat bővítése,
 • termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
 • termékek piacra vitele,
 • kutatási és fejlesztési tevékenység,
 • iparjogvédelem,
 • szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása,
 • energiahatékonysági beruházás,
 •  megújuló energia használatát célzó beruházás.
A projekt területi korlátozása
 

 A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A projektek előminősítése folyamatos.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Forrás: www.kormany.hu