Már pályázható a szállodák fejlesztésére kiírt pályázat Pest megyében!

 

A pályázati kiírás közvetlen célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található minőségi kereskedelmi szálláshelyek (szállodák) által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, kapacitásuk bővítése, új, a kihasználtságot/jövedelmezőséget javító szolgáltatások kialakítása, igazodva a megnövekedett kereslethez és szem előtt tartva a fenntarthatósági szempontokat is. 


Ezzel összefüggésben cél a kapacitáskihasználtság javítása, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése és a szezonalitásból adódó egyenetlenségek csökkentése.

Rendelkezésre álló forrás
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 Mrd forint.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető támogatás összege minimum 60 – maximum 300 millió Ft
Az igényelhető maximális támogatás mértéke legfeljebb a pályázat keretében tervezett beruházás elszámolható költségeinek: 50%-a lehet.

A pályázók köre
Mikro-, kis- és középvállalkozások

Gazdálkodási formakód szerint
– 113 Korlátolt felelősségű társaság
– 114 Részvénytársaság

Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázaton kizárólag azon gazdasági társaságok vehetnek részt, melyek megfelelnek az alábbi pályázati feltételeknek:

 • a fejlesztést Pest megye területén valósítja meg;
 • a fejlesztéssel érintett ingatlan 100%-os tulajdonában van, vagy a fejlesztéssel érintett szállodára vonatkozó érvényes üzemeltetői szerződéssel rendelkezik (ebben az esetben szükséges a fejlesztéssel érintett szálloda tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata is a pályázatban célzott fejlesztés megvalósításához);
 • a fejlesztéssel érintett ingatlan működési engedéllyel rendelkező, működő szálloda;
 • rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (melybe az előtársaságként való működés nem számít bele)

Pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, amely Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, azzal a kivétellel, hogy Bernecebaráti, Göd, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Sződliget, Tésa, Vác, Vámosmikola, Verőce, Zebegény településeken megvalósítandó szálloda-fejlesztésre nem nyújtható be pályázat!

Kötelező vállalások
A pályázó vállalja, hogy

 • a Hotelstars Union egységes szállodai minősítési rendszerében legalább 3*-os minősítést szerez a fejlesztéssel érintett szállodára vonatkozóan legkésőbb a támogatott tevékenység megvalósítását követően benyújtásra kerülő beszámoló elfogadásáig és azt biztosítja a fenntartási időszak végéig
 • évi 365 napig nyitva tart a fenntartási időszak végéig (azaz a támogatott tevékenység zárásáig);
 • minimum 50%-os kihasználtsággal működik a fenntartási időszak végéig (azaz a támogatott tevékenység zárásáig).

Támogatható tevékenységek köre
I. Önállóan támogatható tevékenysége

 • szállodák kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával) hozzáépítéssel, vagy a meglévő épület(ek) korszerűsítésével, bővítésével, új épület(ek) építésével;
 • szállodák külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére és a szállodák szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, korszerűsítésére irányuló beruházások;
 • szállodák szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztéséhez, új, tematikus szolgáltatásfejlesztéshez (pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) kapcsolódó, infrastrukturális beruházások az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva;
 • szállodák wellness szolgáltatás-fejlesztéshez kapcsolódó olyan infrastrukturális beruházások, amelyek a szolgáltatások kapacitását bővítik (kizárólag négy évszakban használható wellness elemekkel), illetve a szolgáltatás színvonalát javítják (pl. gépészeti berendezések fejlesztése, cseréje);
 • szállodákban új konferenciaterem/termek, illetve multifunkciós terem/termek létesítése;

II. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • kereskedelmi egységen belül, meglevő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése, beleértve az éttermi és konyhai kapacitások bővítését, korszerűsítését;
 • szállodák üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver- és/vagy hardware beszerzés, beruházások;
 • szállodához kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések;
 • a támogatott szállodák használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések: parkoló, kerítés, egyéb kiegészítő létesítmény stb. építése, korszerűsítése;
 • eszközbeszerzés keretében a szállodai bútorok beszerzésének támogatása, beleértve a beépítésre nem kerülő, de a vendégek mindennapi kényelmét szolgáló gépi eszközök (pl.: hűtő, televízió), valamint a tematikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök (pl.: kerékpár) beszerzését;
 • telekhatáron belüli zöldfelület kialakítása, rendezése;
 • szállodák üzemeltetési hatékonyságát javító fejlesztések (pl. energiahatékonyságot szolgáló fejlesztések, megújuló energia alkalmazása).

III. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 •  beruházás-arányos akadálymentesítés (amennyiben releváns);
 •  szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns);
 •  közbeszerzési eljárás lebonyolítása (amennyiben releváns);
 •  műszaki ellenőr alkalmazása;
 •  nyilvánosság biztosítása.

Nem támogatható tevékenységek

 •  ingatlanvásárlás;
 •  jármű beszerzése;
 •  a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházás;
 •  időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák fejlesztése;
 •  falusi vagy fizető vendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szállodák (gyermek- és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek, kempingek, üdülőházak fejlesztése;
 •  mobilizálható vagy álló-, valamint folyóvíz felszínére tervezett szálláshely létesítése
 •  meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése
 •  olyan eszközök beszerzése, melyek nem kerülnek az ingatlanra rá- vagy beépítésre, vagy nem az adott ingatlanon végzett tevékenységhez kapcsolódnak

A pályázat keretében elszámolható költségek fajlagos korlátja a fejlesztéssel érintett szálloda hasznos alapterületének négyzetméterére vetítve:

 • a fejlesztés után 3* szálloda esetén: nettó 440 000 Ft/m2,
 • a fejlesztés után 4* vagy 5* szálloda esetén: nettó 550 000 Ft/m2.


Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség abban az esetben, ha a támogatás, vagy annak egy része helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatásként kerül folyósításra, a pályázat mellékleteként csatolt üzleti terv időtávjának befejező időpontjáig, egyéb esetekben a támogatott tevékenység megvalósítását követő beszámoló elfogadását követő első hónaptól számított 5 éven át tart.

A pályázatok benyújtása 2020. augusztus 25-től lehetséges.

Bővebb információért keressen Bennünket az info@projectmine.hu, vagy a 06709315589-es elérhetőségeinken.