Március végéig minden uniós pályázat megjelenik!

Most március 31-ig az összes pályázatot meghirdeti az intézményrendszer, de fokozatos lesz a kb. 180 pályázat tényleges megnyitása, így június végéig nem lesz olyan nap, amikor 10-nél több pályázat beadhatósága nyílik meg - nyilatkozta Dányi Gábor. A Miniszterelnökség helyettes államtitkára szerint nemcsak az ütemezett megnyitással készülnek a pályázati dömpingre, hanem az informatikai rendszer gőzerővel történő fejlesztésével is, amely a rendszer stabilitását és a felhasználóbarát felület kialakítását is egyszerre jelenti.


A kormány célja, hogy a 2014-2020-as keret 2017. március 31-ig pályázatokkal való teljes lekötése, azaz az összes uniós forrás meghirdetése, idén december 31-éig pedig a teljes keret 85%-ának megfelelő kötelezettségvállalás meglegyen (pályázati döntések megszülessenek).

A március 31-éig megjelenő pályázatok után 180 felhívás három hónap alatt válik beadhatóvá, ami mindenkinek megterhelő, de Dányiék modellezése szerint tíz pályázatnál napi szinten nem fog több megnyílni június végéig (erre az informatikai rendszerben is készültek az eddigi fejlesztésekkel, illetve a stabilitás növelésével).

Idáig 4200 milliárd forintnyi uniós forrás talált gazdára (kötelezettségvállalás), ez túlszárnyal minden korábbi forráslekötést. Azt is láttuk, hogy az intézményrendszer képes évi mintegy 2000 milliárd forint kifizetésére és lényeges, hogy a tavalyi rendkívül magas összegnél kevesebb kötelezettségvállalással is elérhető ez a cél.

Az IKOP, KÖFOP és RaSZTOP, KEHOP és TOP programokban már nem várható újabb felhívás, mert elérték a 100%-os meghirdetést, az EFOP-ban, VEKOP-ban és GINOP-ban viszont még igen.

Összesen 500 pályázati konstrukció lesz ebben a ciklusban, ami harmadannyi, mint az előzőben.

A kifizetetlen fejlesztési számlaállomány tavaly év végén még 600 és 700 milliárd forint között volt, ma már 100 milliárd forint alatt jár.

Jelentős informatikai fejlesztések zajlanak a pályázati felületen (EPTK), segítve a pályázati dömping lebonyolítását, ennek részleteiről Dányi két hete részletesen beszélt a Portfolio-nak adott nyilatkozat során.

Az EPTK rendszer működésével kapcsolatos elégedettség felmérést 8740-en töltötték ki 1 hónap alatt, a sok száz oldalnyi javaslatok alapján fognak fejleszteni, ennek a dokumentumkezelés lesz a középpontjában, hiszen erre érkezett a legtöbb panasz.

Fontos változás Dányi jelzése szerint, hogy a csúszó állami projektértékelési eredmények nyomán lehetőséget adnak arra (IH-engedély nyomán), hogy a pályázatban rögzített megvalósítási időn (fizikai befejezés) túlnyúlhat majd a megvalósítás, ugyanakkor a hosszabbítás lehetősége korlátozott lesz.

Az is lényeges, hogy a támogatási szerződés megkötése előtt a feltételek teljesítésére nyitva álló határidő az irányító hatóság saját hatáskörében is hosszabbítható lesz (eddig el kellett állni).

Rámutatott arra, hogy a Bizottsággal való egyeztetések nyomán a százalékos átalány elszámolási módra az EFOP, GINOP, KEHOP, KÖFOP 150 felhívásában adtak lehetőséget, emellett az egységköltség módot a TOP, VEKOP, KÖFOP kapcsán 95 felhívásban tették lehetővé

A tervezett jogszabályi módosítások kapcsán azt jelezte, hogy az Éves Fejlesztési Keret intézményét átgondolják, hiszen a források 100%-ának meghirdetése után ennek már korlátozott az értelme, viszont számos helyen bele van égetve a nemzeti joganyagba ez az intézmény, illetve kifejezés.

Az is fontos, készülő változás, hogy a szakmai beszámoló és a kifizetések elválasztására lehetőséget adnak a rugalmasabb pályázatkezelés érdekében. Emellett a közlekedésfejlesztési tárgyú projektet megvalósító közszféra szervezet esetében a támogatási előlegből folyósított szállítói előleg szabályok kialakítása is várható.

Forrás: Portfolio.hu