Megjelent a KEHOP 2014-2020 tervezete

Megjelent a 2014-2020 - KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM tervezeti dokumentációja.
A programcsomagban 5 fejlesztési prioritás megnyitása fog megtörténni, több mint 1100 milliárd forintos kerettel. A jövőben számos komplex és újszerű fejlesztési lehetőség az, melyben a pályázók gondolkodhatnak. 


Új várható változás lesz, hogy a vissza nem térítendő támogatás helyett az elért energetikai megtakarításokból kell a támogatást részben vagy egészben visszatéríteni. Ezért kiemelten fontos, hogy az energetikai megtakarítás mértéke szakmailag megalapozottan és korrekten kerüljön kimutatásra, így a projekteket megalapozó tanulmányoknak és energetikai anyagoknak, felméréseknek a jövőben igen nagy szerep jut.

A 2014 és 2020 közötti program öt fő területe a következőképpen alakul.

1. A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése

Tervezett projektgazdák: gazdasági társaságok, mint megújuló energiát előállító erő-műveket létesítők, villamos energia-termelők

2. Az épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával.

Lehetséges és támogatható célközönség: lakosság, központi költségvetési szervek, nonprofit szektor (kivéve önkormányzat), közszolgáltatást végző gazdasági társaságok. 

3. Távhőrendszerek komplex energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése. Várható projektgazdák: távhőszolgáltatók, távhőtermelési célú gazdasági társaságok. 

4. Közvilágítás korszerűsítése. Támogatható partnerek: 
önkormányzatok. 


5. Energiamenedzsment rendszerek bevezetése a közfeladat-ellátásban

Ezen programban központi költségvetési szervek pályázhatnak majd.

6. Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül. Támogatható szervezet: civil szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények, központi költségvetési szervek, lakosság, gazdasági társaságok, nonprofit szektor. 

7. A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok végrehajtására. Várható projektgazdák: 

villamos energia-kereskedők, az elosztói rendszerüzemeltetők, villamos energia-termelők.

A programcsomagról bővebben a 2014-2020-as páylázati és operatív programcsomagok értékelését, előterjesztését tartalmazó nyilvános oldalon olvashat:

http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29