Megjelent a “Kertészeti üzemek korszerűsítése” pályázat

 

A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.


Rendelkezésre álló forrás
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 Mrd forint az alábbi megosztások szerint.

 • 2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 21 milliárd Ft.
 • 2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 6 milliárd Ft.
 • 5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – Keretösszege: 3 milliárd Ft.


A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető támogatás összege maximum 2 milliárd Ft
Az igényelhető maximális támogatás mértéke legfeljebb a pályázat keretében tervezett beruházás elszámolható költségeinek: 50%-a lehet.

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.


A projekt területi korlátozása
A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 •   támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 •   a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.


Támogatható tevékenységek köre
A Felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem.
I. Önállóan támogatható tevékenységek
1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:
a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.
b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.
c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
d) Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:
a) Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése
b) Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek
c) Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek
d) A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
e) Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) 1. célterülethez kapcsolódóan növényházi művelő eszközök beszerzése: Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök.
b) Az 1. és 2. célterület alapján megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a következő beruházások: A projekt részeként megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés meghatározott korlátozások figyelembevételével, mely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását.
c) A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (minkét célterület kapcsán):

 • Projekt előkészítés:
 • szakmai előkészítés
 • közbeszerzés.
 • Mérnöki feladatok.
 • Projektmenedzsment.
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Előleg
Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

Támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 19. naptól 2021. február 19. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

 • Első szakasz: 2020. október 19. – 2020. november 20.
 • Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.

Bővebb információért keressen Bennünket az info@projectmine.hu, vagy a 06709315589 elérhetőségeinken.