Megjelent az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések pályázat

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekre 2015. november 7. és 2015. december 7. között van lehetőség pályázat benyújtására.


MIT TÁMOGAT?
Az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében többlet tevékenységek elvégzését vállalják önkéntes alapon, 5 éves időtartamban. A támogatás kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szintjén konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít.
A művelet alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát különböztetjük meg.

 • horizontális, azaz az országban bárhol igényelhető: szántó, gyep, ültetvény, nádas;
 • zonális, azaz csak a MePAR-ban lehatárolt blokkokhoz kötődően igényelhető speciális területek: MTÉT szántó, MTÉT gyep, vízvédelmi célú szántóterületek, vízvédelmi célú gyepterületek.

KIT TÁMOGAT?
Az aktív mezőgazdasági termelőt.

Feltétel a pályázáshoz:

 • minimum 1 ha terület;
 • a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása esetén maximum 2 ha terület lehet (szőlőültetvény esetében nem választható);
 • ültetvény földhasználati kategória esetén a – hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása kivételével – az ültetvény életkora a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 20 év;
 • zonális előírás felvétele csak a MePAR-ban feltüntetett – a területi kritériumoknak megfelelő – terület esetében lehetséges;
 • területmérés elvégzése;
 • a terület az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó támogatásba nem vonható be.

Előny a pályázáskor:

 • a magasabb környezeti hozzáadott érték vállalása, így figyelembe vételre kerül:
  • a választott előírások környezeti hozzáadott értéke;
  • a bevont terület környezeti meghatározottsága;
 • a bevonni kívánt területek minél nagyobb arányában 5 éves földhasználati jogosultság igazolása a kérelem benyújtásakor.

A kiválasztás pontozási rendszer alapján történik.

HOGYAN TÁMOGAT?
Vissza nem térítendő, terület alapú átalánytámogatást nyújt.
A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve alapján kerültek kiszámításra: az agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag után egyösszegű, míg az ezen felül választható előírások esetén előírásonkénti kifizetésekre kerül sor.

A támogatás időtartama: 5 év. A támogatás évente kerül kifizetésre.

Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz:

 • alapkövetelmények:
  • Kölcsönös Megfeleltetés (HMKÁ + JFGK);
  • a 10/2015 FM rendelet szerinti minimumkövetelmények betartása (gyommentesség; túllegeltetés nem megengedett stb.);
  • Nitrát rendelet szerinti „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” előírásainak betartása;
  • Integrált Növényvédelmi Alapelvek (IPM);
 • további általános követelmények:
  • kapcsolódó kötelező képzésen való részvétel;
  • Gazdálkodási Napló vezetése.
  • az adott évre vonatkozóan jogszerű földhasználat megléte;
  • ENAR rendeletnek, állatjelölési szabályoknak való megfelelés (gyep földhasználati kategória esetén);
  • kapcsolat a zöldítéssel: a vállalt előírásokat a vállalás teljesítésének évében egyúttal nem választhatja a gazdálkodó az ökológiai fókuszterület követelményeinek teljesítéséhez is

MENNYIVEL TÁMOGAT?

A támogatás intenzitása 100% gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategória esetében.

Támogatás intenzitás szintje szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében: 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2015. november 7. és 2015. december 7. között

Forrás: palyazat.gov.hu