Megjelent az építőipari cégeket támogató pályázat

A pályázat célja a hazai kis és középvállalkozások versenyképesség-növekedésének segítése megfelelő forrásokkal, modern technológiák alkalmazásával, valamint olyan eszközök beszerzésével, amelyekkel munkafolyamataik egyszerűsíthetőek, a termelési kapacitásaik pedig növelhetőek. 
A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.


A rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 Mrd forint.

 

A támogatás mértéke, összege

legalább 25 millió legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható.

 

Támogatást igénylők köre
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, kis- és középvállalkozások, amennyiben
a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek, valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi körök, amennyiben a projekt elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához
b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és a legalább 10 fős létszámot a fenntartási
időszak teljes időtartama alatt fenntart,
c) legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) az utolsó lezárt üzleti év gazdálkodási adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a 227.524 Ft-ot eléri.

 

Elszámolható költségek
I.A tevékenységhez kapcsolódó költségek

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
 • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
 • immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint a testreszabás költségei;
 • a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
 • és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével az immateriális
javak az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.


II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de
minimis jogcímen elszámolható

 • közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési
 • tanácsadói tevékenység;
 • közbeszerzési eljárás díja

III. A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költségei az elismerhető
költségek max. 5%-ának mértékéig

 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;
 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez kapcsolódó projektmenedzsment költségei

IV. Beruházás-menedzsment képzés költségei

 

A pályázatok benyújtása 2018 október 15.-től, 2018. november 05.-ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu

A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.

További információk:
Telefon: (+36/1) 797-1736
E-mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu