Megjelent az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program első stratégiai pályázati felhívása

A stratégiai pályázati felhívás célja a stratégiai értékkel rendelkező pályázatok támogatása, melyek a román-magyar határtérség legfontosabb igényeire összpontosítanak és összhangban vannak a megfelelő nemzeti, regionális vagy megyei stratégiákkal, és melyek jelentős életminőség javítási kapacitással bírnak.


Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki. A programon belül nyílt pályázati felhívások (pályázati kiírás) során vissza nem térítendő támogatásban részesülnek olyan közös, határmenti együttműködési projekt javaslatok, amelyek a következő prioritási tengelyeket célozzák meg:

  • Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és források mentén) – 48,50 millió euró
  • A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) – 34,99 millió euró
  • A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Együttműködés a foglalkoztatás terén) – 55,07 millió euró
  • Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés tekintetében) – 57,03 millió euró
  • A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében) – 9,55 millió euró
  • Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között (Intézmények és közösségek együttműködése) – 4,01 millió euró

A program teljes költségvetése, amely tartalmazza a nemzeti társfinanszírozásokat is, kb. 232 millió euró. Ebből az összegből kb. 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származik. A projektek finanszírozása három forrásból valósul meg:

  • ERFA (legfeljebb 85%),
  • A román állam társfinanszírozása (13%) / a magyar állam társfinanszírozása (10% vagy 15% a kedvezményezett típusától függően),
  • A román partnerek önereje (minimum 2%) és/vagy a magyar partnerek önereje (0 vagy minimum 5%).

A határmenti jellegből adódóan, a program pár egyedi jellemzővel rendelkezik:

Vezető kedvezményezett
Valamennyi projekt esetében, az egyik partner intézmény vagy szervezet vezető kedvezményezettnek lesz kinevezve, magára vállalva a projekt megvalósításának felelősségét. Egy partnerség legalább két partnerből áll, mindkét résztvevő országból minimum egy partner részt kell hogy vegyen benne. Valamennyi partner a támogatható programterületen kell folytassa tevékenységeit.

Együttműködés
A projekt partnerek a projekt kidolgozásában és megvalósításában együtt fognak működni. Továbbá, a partnerek a személyzet és/vagy finanszírozás terén is együttműködhetnek.

Határon átnyúló jelleg és hatás
A program keretein belül megvalósítandó intézkedések erős határon átnyúló jelleggel fognak rendelkezni, a határmenti övezet számára relevánsak lesznek és mind két állam érdekeit fogják tükrözni. A kidolgozott projektek a jogosult terület közös szükségleteire fognak választ adni és az azonosított problémákat határon átnyúló szemszögből fogják megoldani.

Melyek a támogatott területek?

A jelen nyílt pályázati felhíváskereteiben a következő beruházási prioritások pályázhatóak meg:

6/b - A vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok követelményeinek való megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében (1. Prioritási tengely keretein belül, Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása).

- Rendelkezésre álló finanszírozás: 7,000,000 EURO

6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése (1. Prioritási tengely keretein belül, Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása)

- Rendelkezésre álló finanszírozás: 7,500,000 EURO

5/b - Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása (5. Prioritási tengely keretein belül, A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés)

- Rendelkezésre álló finanszírozás: 8,115,835 EURO

Kik pályázhatnak?

A pályázók, tevékenységek és költségek jogosultsági feltételeit a pályázati útmutató tartalmazza. A program keretén belül pályázhatnak közjogi szervezetek (állami, regionális illetve helyiintézmények / hatóságok), , non-profit szervezetek (pl. egyesületek), európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC) és egyebek. A pályázók kizárólag határon átnyúló partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz. A támogatásra jogosult területek Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyék Romániában és Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék Magyarországon.

A társfinanszírozás aránya

A társfinanszírozás aránya a teljes támogatható költség 98%-a a román partnerek és 95%-a, bizonyos esetekben akár 100%-a, a magyar pályázók esetében.

Meddig kell jelentkezni?

A pályázatokat 2017. január 25, 08:00 óra és 2017. április 24, 16:00 óra között lehet benyújtani

Forrás: interreg-rohu.eu