Megjelentek az munkahelyi képzéseket támogató pályázatok- mikro, kis és középvállalatok és nagyvállalatok is ORSZÁGOSAN!

Megjelentek az munkahelyi képzéseket támogató pályázatok. Támogatást igényelhetnek mikro, kis és középvállalatok és nagyvállalatok is ORSZÁGOSAN!


MIKRO-, KIS- és KÖZÉPVÁLLALATOK esetében alapvető szempontok

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3 000 000 Ft max. 50 000 000 Ft

Támogatást igénylők köre

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és

A pályázat keretében elszámolható:

a) Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:

ba) képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;

bb) belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett).

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

További feltételek:

Képzésekkel kapcsolatos elvárások

 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.
 • A képzés minimum időtartama 20 óra a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el
 • Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.
 • A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget

 

Pályázat benyújtása:

Közép- magyarországi régióban: 2017. június 1. -től.  A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Vidéki régiókban: 2017. június 30. -tól. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

 

NAGYVÁLLALATOK esetében alapvető szempontok

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft  maximum 100.000.000 Ft

Támogatást igénylők köre

aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és

ab) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

ac) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

A pályázat keretében elszámolható:

a) Képzések lebonyolítása, belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

b) Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;

c) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító (k) alkalmazása, biztosítása.

d) Kötelező nyilvánosság biztosítása.

e) Projekt előkészítési tevékenységek

ea) Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik, vagy továbbfejlesztése

f) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:

fa) képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;

fb) belső képzések esetében képzési program, tananyag,

g) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

ga) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

gb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

 

Képzésekkel kapcsolatos elvárások

 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot6 szükséges alapul venni.)
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.
 • Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás.
 • A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.
 • A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget.

Pályázat benyújtása:

Közép- magyarországi régióban: 2017. június 1. -től. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Vidéki régiókban: 2017. május 3. -tól. A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

 

Forrás: pályázat.gov.hu