Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Jelen Felhívás célja az energetikai korszerűsítés elősegítése az épületek hőtechnikai adottságainak javításával, nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésével, a világítási rendszerek korszerűsítésével, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén.


A rendelkezésre álló forrás összege: 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 Mrd Ft  
     A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 204 – 6807 darab

A támogatás mértéke, összege  
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Előleg igénylése
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Támogatást igénylők köre 
A pályázaton azon mikro-, kis-, és középvállalkozások vehetnek részt, melyek:

  •  Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele
  • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatható tevékenységek 
Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

Önállóan nem támogatható tevékenységek

  • Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
  • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése.

 
Önerő
A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  
A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre a projekt fizikai befejezésére
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30.

Támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 
A pályázatok benyújtása 2019. november 11.-től, 2020. április 30.-ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu