Mezőgazdasági szakmai tanulmányutak és csereprogramok támogatása

A szakmai tanulmányutak, csereprogramok szervezésére 1,53 milliárd forint került elkülönítésre. A pályázat célja a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők, továbbá ezen ágazatok szakmai szervezeteinek támogatása szakmai tanulmányutak és csereprogramok, valamint gyakornoki programok szervezésére és megvalósítására.


Legfeljebb 160.000 eurónak megfelelő forint összeg igényelhető az alábbi célterületekre: 2-4 nap időtartamú szakmai tanulmányút, 6-14 napos szakmai csereprogram valamint, 60-120 napos gyakornoki program. A támogatási kérelmek 2017- június 1-től lesznek benyújthatók

A Vidékfejlesztési Program kiemelt céljai közé tartozik a tudásbázis gyarapítása, illetve a tudásátadás előmozdítása a mezőgazdaságban. Jelen Felhívás a fenti célok elérését biztosítja azzal, hogy tanulmányutak, csereprogramok, illetve gyakornoki programok révén lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők, illetve erdőgazdálkodók, továbbá REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők közötti tudásmegosztást. Lehetőség nyílik továbbá fiatal szakemberek számára gyakornoki programban való részvételre. A Felhívás célja, hogy elősegítse az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő átadását.

A programok lehetőséget kínálnak a gazdálkodók szakmai és gyakorlati ismereteinek megosztására, a jó gazdálkodási technikák egymástól történő elsajátítására.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: legfeljebb 160.000 eurónak megfelelő forint összeg. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A vidéki térségekben működő jogosult kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás

a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át,

b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg.

A projekt területi korlátozása

A tanulmányutak, csereprogramok illetve gyakornoki programok Magyarország területén és külföldön is megvalósulhatnak. A külföldre irányuló tanulmányút, csereprogram és gyakornoki program az Európai Unió tagállamaiban valósulhat meg.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000 STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek

b) erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek

c) REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők

d) ezen ágazatok szakmai szervezetei

A pályázatok benyújtása 2017. év 06. hó 01. naptól