Élelmiszeripari fejlesztések Vidékfejlesztési Program keretein belül, ÉLIP

Megjelent a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú - "Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban" című felhívás.
A felhívás célja a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A Kormány célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését.


A rendelkezésre álló forrás

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd forint.
 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterület keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft.
 • Borászati üzemek fejlesztése célterület keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
 • Borászati üzemek fejlesztése célterület esetében maximum 200 millió Ft.

A támogatott projektek várható száma

 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterületen: 250 db.
 • Borászati üzemek fejlesztése célterületen: 150 db.

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:

 •  a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;
 •  a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.


a). Mezőgazdasági termelő
b.) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
c) konzorciumok

Támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterületen támogatható tevékenységek

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

Borászati üzemek fejlesztése célterületen támogatható tevékenységek

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A pályázatok benyújtása 2019. január 2.-től, 2021. január 4.-ig lehetséges.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2019. január 16.
 • 2019. január 30.
 • 2019. március 4.
 • 2019. április 3.
 • 2019. május 6.
 • 2019. június 3.
 • 2019. július 3.
 • 2019. augusztus 2.
 • 2019. szeptember 2.
 • 2019. október 2.
 • 2019. november 4.
 • 2019. december 4.
 • 2020. január 3.
 • 2020. február 3.
 • 2020. március 4.
 • 2020. április 3.
 • 2020. május 4.
 • 2020. június 3.
 • 2020. július 3.
 • 2020. augusztus 3.
 • 2020. szeptember 2.
 • 2020. október 2.
 • 2020. november 3.
 • 2020. december 2.

 

Felhívásra beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu

A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.

További információk:
Telefon: (+36/1) 797-1736
E-
mail: info@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu