Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.


A vissza nem térítendő támogatás összege: min 8 millió  Ft, max 100 millió  Ft lehet.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100% -a.
 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:

 1. rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 2. Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és
 3. az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt-előkészítés keretében:

 • megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme:

- szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése;

- fenntarthatóság alátámasztása.

b) A munkahelyi bölcsőde kialakítása és az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

 • a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása,felújítása, akadálymentesítés (bérelt ingatlant is beleértve);
 • a munkahelyi bölcsőde helyszínének bérlése, amennyiben az nem alakítható ki a foglalkoztatónál (épület, helységek, szükség esetén játszókert, - udvar);
 •  bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

c) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése

 • szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása

d) Kommunikációs tevékenység

 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
 • Promóciós tevékenység: honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek:

 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek;
 • közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

 • a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;
 • projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések és adminisztrációt támogató tevékenységek.

c) A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek) képzése

d) A munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia -fejlesztése (A

támogatást igénylő azon, a fejlesztéssel érintett telephelye(ke)n dolgozó munkavállalói részére, akik a támogatási igény benyújtását követően térnek vissza a munkába.)

e) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

 • adminisztrációs, a projekt végrehajtás át támogató tevékenységek.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 1-től 2019. március 1-ig van lehetőség.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

 

Forrás: palyazat.gov.hu