Nők a családban és a munkahelyen

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel. A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 150 Millió Ft – max. 200 Millió Ft

támogatás maximális mértéke az össze elszámolható költség 100%-a.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumnak konzorciumvezetőként, vagy partnerként mindenképpen tagja kell, hogy legyen legalább egy-egy szervezet az „A” és a „B” szervezetcsoportból.

”A” szervezetcsoport

a) Járási hivatalok (GFO 397)

b) Helyi önkormányzat (GFO 321);

c) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

d) Nonprofit gazdasági társaság,

e) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam  vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni észesedéssel rendelkezik.

”B” szervezetcsoport

a) Egyéb szövetség (GFO 517)

b) Egyéb egyesület (GFO 529)

c) Egyéb alapítvány (GFO 569)

d) Bevett Egyház (GFO 551)

e) Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)

f) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

g) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)

h) Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

i) Közalapítvány (GFO 561)

j) Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)

k) Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)

l) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

I. Projekt szakmai megvalósítása

1. Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek. Az 1. tevékenységcsoport megvalósítására a támogatási összeg legfeljebb 30%-a fordítható.

2. Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján

 • Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.
 • Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása, ezek alapján a célcsoport számára képzések és/vagy felkészítések és/vagy fejlesztése és/vagy szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő tervezése és megvalósítása.

2. tevékenységcsoport megvalósítására a támogatási összeg legfeljebb 60%-a fordítható.

 1. Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése.

Az 3. tevékenységcsoport megvalósítására a támogatási összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

II. Projekt előkészítés

 1. Igény és helyzetfelmérés a célcsoport körében
 2. Együttműködési megállapodások előkészítése
 3. A projekt szakmai tervének elkészítése
 4. Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása

III. Projektmenedzsment

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy legalább 2 éves (projekt) menedzsment tapasztalatokkal és felsőfokú végzettséggel rendelkező projektmenedzsert alkalmaz közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszony vagy munkaviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri legalább a heti 20 órát és a munkakörének betöltésében kötelezően megjelennek az atipikus munkaszervezési módszerek (pl. részmunkaidő, rugalmas munkaidő).

IV. Könyvvizsgálat

A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.

 

V. Horizontális szempontok érvényesítése

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások.

 

VI. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

Az egyes projektelemekhez tartozó kommunikációs, disszeminációs és marketing tevékenységek megvalósítása, kiadványok készítése és publikálása, figyelemfelhívás, a célcsoportok bevonása és a projekt eredményeinek széles körű megismertetése és elterjesztése céljából.

Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az elszámolható költségek pontban, különösen:

 • levonható áfa;
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;
 • föld, telek, ingatlan vásárlás;
 • épületek építése, felújítása, átalakítása, bővítése
 • gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése)
 • infrastrukturális javak vásárlása

 A projekt területi korlátozása

Magyarország kevésbé fejlett régiói.

Fenntartási kötelezettség

A projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 06. hó 01. naptól 2019. év 06. hó 01. napig van lehetőség. 

 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu