Nyílt innováció: kutatás-fejlesztési pályázat nagyvállaltok számára

Felhívás célja, hogy ösztönözze a KKV-k bevonását nagyvállalatoknál felmerülő, de nem a nagyvállalat alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási és innovációs kérdések, problémák megoldásába, így erősítve a köztük lévő együttműködést és biztosítva a köztük lévő tudásáramlást, valamint a hazai KKV-k versenyképességét. A felhívás célja aktív, tényleges együttműködés kialakítása a két fél között, a nagyvállalat által specifikált, nem alaptevékenységéhez kapcsolódó probléma, vagy fejlesztés megoldására.


A rendelkezésre álló forrás összege
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 Mrd forint.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma: 15-20 db.

A támogatás mértéke, összege
Minimum 30 millió maximum 150 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
Jogi személyiségű profit orientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 141 és 226 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA, EVA, KIVA hatálya alá,
- a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt feltételek szerinti nagyvállalkozásnak kell lennie
- rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).

Jelen pályázat keretében egy adott vállalkozás és annak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag 1 db projektjavaslat támogatható. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú melléklete alapján a partner- vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.

Elszámolható költségek

A) Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

  • Személyi kiadások
  • Szolgáltatások költségei
  • Anyagköltség

B) De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

  • Tájékoztatási költség
  • Koordinációs költség
  • Közbeszerzés
  • Iparjogvldelemmel kapcsolatos költségek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek 2019. szeptember 30-tól, 2020. január 15-éig nyújthatók be.

A páláyzatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat,gov.hu