Öt új pályázati lehetőség vidéki önkormányzatok részre

Összesen 5 újabb pályázati felhívás jelent meg a TOP keretében, melyek keretösszege 54,78 milliárd forintot tesz ki. Ezekre a felhívásokra helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, megyei kormányhivatalok, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások, közalapítványok és nonprofit gazdasági társaságok. A számításaink szerint a TOP-ban több mint 1000 milliárdnyi pályázati felhívás került eddig meghirdetésre, mely az operatív program teljes 7 éves időszakára vonatkozó keretösszeg (1216 milliárd) közel 83%-át teszi ki.


A megjelent pályázatok által a kormány a 18 megye és 22 megyei jogú városa számára meghatározott keretösszeggel azok helyi gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtő programjainak megvalósítását támogatja a TOP keretében - emlékeztetett az államtitkár.

Az öt pályázat röviden

1. Az ipari parkok, iparterületek fejlesztését célzó felhívás 23,59 milliárd forint értékben támogatja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztését, a helyi vállalkozások megerősítésével és a foglalkoztatás bővítésével. Támogatási kérelem benyújtására önállóan jogosult a helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Konzorciumi partner lehet a megyei önkormányzat, önkormányzati hivatal, valamint egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.

2. A "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című, 10,43 milliárd forint értékű felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő, illetve már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják a helyi igényekre épülő foglalkoztatási stratégiájuk mentén. Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorciumvezető lehet a helyi önkormányzat és társulásai, az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatal, illetve többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság.

3. "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című, 15,22 milliárd forint értékű felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. Támogatási kérelem benyújtására jogosultak a központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyházak, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek, illetve önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások.

4. Az "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" című felhívás az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza 2,92 milliárd forint értékben. 
Lehetőség van az egészségügyi alapellátásoknak helyt adó épületek, épületrészek fejlesztésére, új épület építésére, valamint az alapellátási tevékenység végzéséhez szükséges, az ellátás biztosításához elengedhetetlen eszközök beszerzésére. Támogatási kérelem benyújtására jogosultak a központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, illetve az általuk létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik, közalapítvány, egyházi jogi személy, egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek.

5. A "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című, 2,62 milliárd forint értékű felhívás célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. Támogatási kérelem benyújtására jogosultak az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai, azaz a helyi önkormányzatok és társulásaik, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások, az egyházak, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek. 

Forrás: portfolio.hu