Pályázat a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2016. évi rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására

A cél olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják. 


A pályázat alanyai

Azon Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, akik rendelkeznek a Korm. rendelet 7. § szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.

A támogatott tevékenységek megvalósításának időtartama

Nyertes pályázat esetén a szerződés megkötését követően, legkorábban 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig. Jelen pályázat alapján – a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt – a támogatás egy évre állapítható meg.

 

Támogatható tevékenységek köre

A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása.

Ettől eltérően a munkaidő-keretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm.rendelet tartalmazza.

Tartós foglalkoztatás:

a Korm.rendelet 1.§ 6. pont 6.2.- 6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.

Tranzit foglalkoztatás:

az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességű

A támogatásra vonatkozó információk

A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó alábbi költségek támogathatók:

- a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),

 - a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).

A pályázat keretében nyújtandó támogatás mértékére vonatkozó előírások

A Korm.rendelet 20/B. § (4) bekezdése alapján a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében – a Korm.rendelet 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő nonprofit munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló kivételével – az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás – a Korm.rendelet 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének

a) 100 %-a a támogatás időtartamának első évében,

b) 90 %-a a támogatás időtartamának második évében,

c) 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően

Azon pályázóknak, amelyekre a Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, szükséges a dokumentációjukban a tranzit foglalkoztatásban részesülő munkavállalókra pályázott kapacitást tovább bontani aszerint, hogy éves átlagban előreláthatólag hány főre vehetik igénybe a 100 %-os, a 90%-os, illetve a 80%-os támogatási szintet. A keretszerződés és a támogatási szerződés a pályázatban benyújtott, majd elfogadott létszámstruktúra alapján kerül megkötésre.

Amennyiben a munkáltató év közben tranzitál egy 80% vagy 90%-os támogatásba vont munkavállalót és a helyére felvesz egy degresszivitás szempontjából magasabb mértékű támogatásba vonható munkavállalót, azzal a támogatási szerződés keretében biztosított forrás nem növekszik, így elszámolni, csak a korábban fel nem használt, szabad forrás mértékéig tud.

Forrás: nrszh.hu