Pályázat nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai jelentőségű kongresszusok, konferenciák elnyerésére a Magyarországon eltöltött vendégéjszakák növelése érdekében

A Magyar Turisztikai Ügynökség felhívást tesz közzé hazai szervezetek részére nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai jelentőségű kongresszusok, konferenciák elnyerésére a Magyarországon eltöltött vendégéjszakák növelése érdekében.


A program háttere, célja 
A Magyar Turisztikai Ügynökség (továbbiakban MTÜ) 2004-től Konferencia Nagyköveti Programot indított, amely 2017-ben is folytatódik.

A program célja, hogy Magyarországon minél több nemzetközi konferencia kerüljön megrendezésre, ami egyrészt gazdagítja a magyar tudományos, kulturális és gazdasági életet, másrészt erősíti az ország turizmusát. 
MTÜ feladata, hogy Magyarországot, a magyar turizmust népszerűsítse belföldön és külföldön egyaránt. Ennek keretében az MTÜ megbízza a programban részt vevő szakmai szervezeteket, hogy nemzetközi események Magyarországra hozatala mellett lobbizzanak, az MTÜ-t képviseljék és kiadványait terjesszék. Már elnyert/eldöntött helyszínű konferenciára ajánlat nem nyújtható be. 

II. A résztvevők köre 
1. Ajánlatot nyújthatnak be: 

a) Magyarországon bejegyzett szervezetek, szövetségek, alapítványok, egyesülések, amelyek valamely nemzetközi szervezettagszervezetei és olyan egyéni vállalkozók, akik személyesen részt vesznek a pályázás folyamatában. 

2. Ajánlattételre nem jogosult: 
a) olyan szervezet, amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel; 
b) csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg végelszámolás, adósságrendezés alatt álló szervezet

 részvételi feltételek 
1. A program keretében az alábbi ajánlatokkal lehet részt venni: 
a) nemzetközi szövetségek, szervezetek, alapítványok, egyesülések, kamarák még el nem nyert, nem eldöntött helyszínű üléseivel (közgyűlések, kongresszusok, konferenciák), melyeken a külföldi résztvevők aránya min. 60% és a résztvevők száma legalább 350 fő. 
b) olyan kongresszussal/konferenciával, aminek Magyarországra hozatalára az ajánlattevő korábban max. egy alkalommal kapott hozzájárulást. 
c) Az a) és b) pontban meghatározott események közé nem sorolható, turisztikai és egyéb stratégiai jelentőséggel bíró konferenciák. 

IV. Anyagi forrás biztosítása a rendezvénypályázatokhoz 

1. Az anyagi forrás biztosításának formája: 
Megbízási szerződés alapján 

2. A megbízási díj mértéke: 
A rendezvénypályázat költségének 100%-a, maximum bruttó 4 millió forint megbízási díj, az alábbi sávok szerint: 
1. 500 fő résztvevőig max. 1 millió forint 
2. 500-1000 fő esetén max. 2 millió forint 
3. 1000-2000 fő esetén max. 3 millió forint 
4. 2000 fő felett egyedi elbírálás 
3. A megbízási díj számításának módja: 
A hozzájárulás számításának alapja a rendezvénypályázat bruttó költsége. 
A rendezvénypályázat összköltségében csak olyan költségek számolhatók el, amelyek a III. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhetetlenül szükségesek egy nemzetközi konferencia megpályázásához, elnyeréséhez. Megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. 

Forrás: konferencia.itthon.hu