Pályázat ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és fenntartásra

Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. között van lehetőség.


MIT TÁMOGAT?
Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonását, valamint
az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartását.

KIT TÁMOGAT?
Az aktív mezőgazdasági termelőt.
Feltétel a pályázáshoz, hogy a támogatás alá vonandó terület:

  • minimális mérete táblánként: 0,3 ha;
  • minimális mérete művelési módonként: 1,0 ha;
  • a támogatási időszak alatt a 834/2007/EK Tanácsi rendelet szerinti ellenőrzés alatt van;
  • a támogatás teljes időtartama alatt hazai akkreditációval rendelkező ellenőrző szervezettel kötött szerződés keretében ökológiai művelés alá vont terület;
  • egészére területmérés legyen elvégezve;
  • az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) keretén belül támogatásba nem vonható be.

A hazai ökogazdálkodási akciótervben meghatározott területnövekedés elérése érdekében cél, hogy minden pályázó
támogatásban részesülhessen. Amennyiben azonban a jelentkezés mértéke meghaladja a rendelkezésre álló
forráskeretet, a pontozási rendszert kell kialakítani, az alábbi alapelvek figyelembevétele mellett:

  • a támogatás alá vont területek vonatkozásában legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartamára fennálló földhasználat igazolása, az érintett területek arányától függően;
  • területi érzékenység figyelembevétele (Natura 2000, természeti hátrányokkal érintett terület, MTÉT, valamint országos jelentőségű védett természeti területek);
  • gazdálkodót minősítő egyéb szempontok (pl.: ökogazdálkodási tapasztalat, fiatalgazda támogatásban való részvétel, szaktanácsadó alkalmazása).

HOGYAN TÁMOGAT?
Normatív, vissza nem térítendő, terület alapú kompenzációs támogatást nyújt.

MENNYIVEL TÁMOGAT?

Forrás: palyazat.gov.hu