Start a 2014-2020-as időszak első pályázatainak!

Start a 2014-2020-as időszak első pályázatainak!

Már áprilisban várhatóak az előfutárai annak a 37 milliárd forintnyi programcsomagnak, mely ebben az évben már pályázatok formájában kerül megjelentetésre. A hír legjobb része, hogy a Közép Magyarországi régió is prioritást élvez a kiírt lehetőségek keretei között. Munkaerőpiaci és foglalkoztatási programcsomagokkal indul az új pályázati szezon.


Tavasztól tehát elsőként leginkább a VEKOP – Versenyképes Közép Magyarország elnevezésű Operatív Program pályázataira kell leginkább figyelnünk. Ez remek hír a régiónak! A programok első üteme várhatóan áprilisban jelenik majd meg, addigi is nézzük meg, milyen témák is várhatóak elsőként:

A VEKOP 7-es prioritása lesz az elsődleges vezérfonal, mely programcsomag leginkább a munkaerőpiaci esélyek növelését, a foglalkoztatás és a munkaerőpiac versenyképességét hivatott támogatni. A 7-es prioritás részletei, a társadalmi hozzáférést elősegítő és a humánerőforrás fejlesztést támogató intézkedéseket tartalmazzák. Ezekre a programokra számíthatunk ebben az évben:

VEKOP 7.1.1-15                Nő az esély, romák foglalkoztatásba ágyazott képzése

                 0.25 Mrd Ft keretösszeg

     Standard pályázat

     Várható: 2015. november

VEKOP 7.3.1-15                Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 0,1 Mrd Ft keretösszeg

     Standard pályázat

     Várható: 2015. április

VEKOP 7.3.2.-15               Tanoda programok támogatása

                 0,35 Mrd Ft keretösszeg

                 Standard pályázat

                 Várható: 2015. szeptember       

VEKOP 7.4.1.-15               Roma szakkollégiumok támogatása

                0,3 Mrd Ft keretösszeg               

    Standard keretösszeg

    Várható: 2015. június

A VEKOP 7-es prioritásának keretei között több kiemelt célú keretprogram is megvalósulhat majd, ilyenek például a háziorvosi ellátás humán erőforrás hátterének fejlesztése, valamint a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci kilátásainak javítása.

A VEKOP 8-as prioritásának keretében pedig további 20,6 Mrd Ft-nyi pályázati keretösszeg nyílik meg.

Ezen keretösszeg közel fele az Út a munkaerőpiacra kiemelt program fejlesztési célkitűzést szolgálja majd. Másik kiemelt programcsomag lesz az idegen nyelvi készségek fejlesztése 1 Mrd Ft-os kerettel, mely ugyanúgy áprilisban várható. Szintén kiemelt prioritásként jelenik meg az ifjúsági garancia program - áprilisban, közel 4 Mrd Ft-os kerettel. Ugyanakkor a 8-as prioritás egyik legfontosabb másik programja lesz, a Fiatalok Vállalkozóvá válásának elősegítése, egyszerűsített programként, 1 Mrd Ft-os kerettel a régióban, ez azonban csak évvégén decemberben várható.