Támogatás nagyvállalati képzésekre

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. 


A rendelkezésre álló forrás összege:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10.000.000.000 Ft

A támogatás mértéke, összege

A vissza nem térítendő támogatás összege: min 10.000.000 Ft, max 100.000.000 Ft lehet az alábbiak figyelembevételével:

Támogatást igénylők köre

aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és

ab) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében minimum 250 fő volt.

ac) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

b) Jogi forma szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskolaszövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • 144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a) Képzések megvalósításával kapcsolatos tevékenységek
   aa) Képzések lebonyolítása (OKJ, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként.
   ab) Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés.
   ac) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek 
   aa) HR fejlesztési stratégia kidolgozása
   ab) eljárások, intézkedések kidolgozása:
      -  hátrányos helyzetű munkavállalók elérése, képzésbe vonása
      -  munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége
  ac) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
  ad) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek

b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
  ba) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
  bb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása. 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017.02.16–tól 2019.02.16-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. év május hó 31 nap;
 • 2017. év szeptember hó 29 nap;
 • 2018. év január hó 31 nap;
 • 2018. év május hó 31 nap;
 • 2018. év november hó 30 nap;
 • 2019. év február hó 02 nap.

 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

 

Forrás: pályázat.gov.hu