Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései pályázat

Ez a felhívás a természetes személyek, illetve az önkormányzatok tulajdonában lévő tanyák háztartási léptékű villamos energia-, és vízellátási, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseit célozza. 


Megjelent a "Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései" című VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás, a Vidékfejlesztési Program (VP) keretein belül. Az elmúlt egy hónapban egyre több pályázati felhívás jelent meg mind a VP-ben, mind a többi operatív programban, melynek oka, hogy a kormány idén márciusig ki akarja írni az összes pályázatot.

A pályázat fontosabb tudnivalói

Célterületek
1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára; 
2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

  • A rendelkezésre álló keretösszeg 8,23 milliárd forint, mely két célterület között oszlik meg: 1. célterület: 2 milliárd forint; 2. célterület: 6,23 milliárd forint.
  • A várhatóan támogatott kérelmek száma: 1. célterület esetében: 330-400 db; - 2. célterület esetében: 130-200 db.
  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint, míg a 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.
  • Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járás településeinek tanyás térségei külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanokon megvalósuló projektek támogathatóak.
  • Fenntartási kötelezettség 5 év.
  • Természetes személyek, illetve önkormányzatok nyújthatnak be támogatási március 31-től.
  • Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

A támogatás maximális mértékének alakulása 

Támogatható tevékenységek mind a két célterület esetében 

  • háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése
  • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése
  • háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése


Emellett vannak önállóan nem támogatható tevékenységek, de választható tevékenységek, mint például a generátor beszerzése, a már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója, az épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező helyreállítása.

Az elszámolható költségek és arányuk 

Forrás: portfolio