Tízmilliárdos EU-pénzt kapnak az önkormányzati ipari parkok és az inkubátorházak

Két településfejlesztési pályázat jelent meg közel 17 milliárd forintos keretösszeggel. A felhívásokra megyei jogú városok önkormányzatai, helyi önkormányzatok, önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaságok önállóan, illetve konzorciumi formában is benyújthatják a kérelmeiket. A felhívások célja, hogy a vidéki régióban hozzájáruljon a piacképes vállalkozások számának bővüléséhez, illetve az önkormányzati tulajdonú ipari parkok fejlesztését támogatja. A projektek megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók közigazgatási területei. 


1. Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.2-16 

  • A pályázat célja, hogy az önkormányzati tulajdonú inkubátorházak infrastrukturális hátterének kiépítésével hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez.
  • A rendelkezésre álló keretösszeg 8,416 milliárd forint.
  • Helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi önkormányzati hivatal, helyi önkormányzatok társulása, területfejlesztési önkormányzati társulás, megyei önkormányzat, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet, valamint egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet nyújthat be támogatási kérelmet. Konzorciumi formában is van lehetőségük kérelem benyújtására a felsorolt szervezeteknek.
  • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó területspecifikus melléklet szerinti megye (kivéve megyei jogú városok) közigazgatási területe.

2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-16 

  • A pályázat célja a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése, iparterületek kialakítása. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.
  • A rendelkezésre álló keretösszeg 8,247 milliárd forint.
  • A felhívás keretében önállóan a megyei jogú városok önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatainak többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet. Konzorciumi partnerek lehetnek helyi önkormányzati költségvetési szervek, helyi önkormányzatok társulása, területfejlesztési önkormányzati társulás, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
  • A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyei jogú város közigazgatási területe.

Forrás: portfolio.hu