Újra jön a Pest megye telephelyfejlesztés felhívás

A pályázat célja, hogy elősegítse a Pest megyei vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítását, modernizációját és bővítését, a nem megfelelő telephelyek kiváltását. A korszerű infrastruktúrával felszerelt telephelyek kialakítása hozzájárul a vállalkozások versenyképességéhez, a helyi gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez. A 2017-ben rendelkezésre álló 25 milliárd forint támogatási keretből egyenként 20-100 millió forintos támogatásra pályázhatnak a Pest megyei vállalkozások.


A korábbi felhívásban, az alábbi szempontok alapján lehetet páláyzatokat benyújtani. A 2017-évi felhívások a lentiektől eltérhetnek majd.

Jogosultak:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozásokvalamint egyéni vállalkozókpályázhatnak, amelyek igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését.
 • A fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van.
 • Az utolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás esetén (a kiírásban nevesített településekre):

 • mikro- és kisvállalkozások esetén 55%
 • középvállalkozások esetén 45%

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén (a kiírásban nem nevesített településekre):

 • mikro- és kisvállalkozások esetén 20%
 • középvállalkozások esetén 15%

De minimis támogatás esetén:

 • Amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro mértékű támogatásban
 • Egységesen 55%

Támogatási összeg:

Regionális beruházási támogatás esetén (a kiírásban nevesített településekre):

 • 20 - 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén (a kiírásban nem nevesített településekre):

 • 20 - 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

De minimis támogatás esetén:

 • 20 - 60 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Elszámolható költségek:

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

 • Önállóan támogatható tevékenységek - kötelező projektelem:
 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása
 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása
 3. alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.
 • Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
 1. beruházásarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns)
 2. szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns)
 3. közbeszerzés lebonyolítása (amennyiben releváns) - kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén elszámolható
 4. nyilvánosság biztosítása - kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén elszámolható.
 • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
 1. alapinfrastruktúra (közművek) kiépítése, korszerűsítése, bővítése ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének
 2. épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a vállalkozás energiaigényét fedezi - kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímek esetén elszámolható
 3. bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben a gyártási tevékenységhez köthető
 4. a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése
 5. iroda építése/fejlesztése esetén eszközbeszerzés (irodabútorok, szoftverrendszer, vállalatirányítási (ERP) rendszer, számítástechnikai eszközök)
 6. szolgáltatások igénybevétele esetén: Kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el, úgymint a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, könyvvizsgálat, stb)

Vállalási feltételek, biztosítékok:

 • A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetésiszámlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató azonnali beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt
 • A támogatási összeg 120%-ának megfelelő összegben:

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken

Forrás: allamkincstar.gov.hu