Újra megnyílt az ERC által támogatott kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzésre irányuló pályázat

Ismét beadhatók a pályázatok az ERC által támogatott kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzésre irányuló mobilitási felhívásra (ERC_16_MOBIL). 
A negyedik bírálati körben azok a pályázatok vesznek részt, amelyeket 2017. június 30. 16.00 óráig elektronikus úton benyújtanak, és a postára adott nyomtatott példány az elektronikus véglegesítést követő 7. naptári napon legkésőbb 24.00 óráig beérkezik az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.


A pályázati felhívás a magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók eddigieknél is sikeresebb pályázását kívánja elősegíteni az ERC által meghirdetett támogatási programokban –Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG) –, ezáltal is növelve a hazánkba kerülő ERC-támogatások számát és a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A felhívás lehetőséget biztosít magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók számára, hogy három vagy négy hónapot tölthessenek el kutatómunka és tapasztalatszerzés céljából olyan kutatócsoportnál, amelynek vezetője StG, CoG vagy AdG támogatás nyertese. Ezáltal a kutatók közvetlen közelből szerezhetnek tapasztalatot arról, hogy miként kell sikeres ERC-pályázatot összeállítani, egy ERC által támogatott kutatócsoportot vezetni, hazaérkezésüket követően pedig sikeres ERC pályázatot benyújtani.


A pályázók köre

A jelen pályázati kiírásra intézmények és kutatók együttesen pályázhatnak az alábbiak szerint:

  • magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek 
    és
  • bármely tudományterületen dolgozó, magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló PhD fokozattal rendelkező kutató, amennyiben a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és megfelel a pályázati felhívásban részletezett további feltételeknek.

Azok a kutatók, akik már jogosultak AdG benyújtására, csak AdG nyerteshez, akik CoG-t kívánnak benyújtani, azok csak CoG vagy AdG nyerteshez utazhatnak ki, míg az StG-ra pályázók egyaránt mehetnek StG, CoG vagy AdG támogatást szerzett kutatóhoz. A pályázathoz csatolni kell a fogadó ERC-kutatócsoport vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a magyar kutatót 3 vagy 4 hónapra befogadja, kutatási programjába bevonja, és biztosítja a  tapasztalatszerzését.

A támogatható tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben foglalt tevékenységek maradéktalan megvalósítása érdekében az alábbi költségek számolhatók el:

Az ERC kutatócsoporthoz történő egyszeri ki- és visszautazás költsége, a tartózkodás szállásköltsége, a helyi utazás költsége, valamint a napidíj. Ezen felül az intézményt 3% rezsitámogatás illeti meg. Az elszámolható költségek együttesen nem haladhatják meg három hónapos időtartam esetében a 10 000 eurónak (3 150 000 Ft), vagy négy hónapos időtartam esetében a 13 000 eurónak megfelelő összeget (4 095 000 Ft).

A támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a 2016–2017 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 200 millió Ft keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 100 millió Ft. Projektenként 3 hónapra maximum 3,15 millió Ft, vagy 4 hónapra 4,095 millió Ft támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projektek megvalósításához nem kell saját forrást bevonni.

A projekt futamideje

A futamidő minimum 3 , maximum 4 hónap lehet. A projektmunka megkezdése és a felmerülő költségek elszámolása leghamarabb az NKFI Hivatal döntését követő naptól lehetséges. 

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2017. december 30-ig lehetséges. Az NKFI Hivatal minden negyedév végén (március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.) együttesen bírálja el a beérkezett pályázatokat. Az első bírálati körben azok a pályázatok vesznek részt, amelyeket 2016.szeptember 30. 16:00 óráig elektronikus úton benyújtanak. Ezen benyújtási határidőig benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. A nyomtatott példány postára adási határideje az elektronikus véglegesítést követő 7. naptári nap 24:00 óra.

Forrás: NKFIH