Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram

A hitelprogram célja a vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különösen az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék-és szolgáltatásfejlesztése, technológiaátadás, társadalmi innováció, öko-innovációés a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházásokra.


A hitelprogram további célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységek ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a válallkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét eredméynezheti.

Kölcsönben részesíthető Végső Kedvezményezettek

A Kölcsönre

 • mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások jogosultak

melyek devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkeznek, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak hozzá.

Kölcsön összege: min. 5 M Ft – Max. 3.000 M Ft

Támogatható tevékenységek

1) Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében a projekt időtartama alatt a projektben való használat mértékéig és idejére elszámolható:

 • Személyi jellegű ráfordítás,
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások,
 • Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,
 • Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,
 • Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke,
 • Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése,
 • Immateriális javak beszerzése,
 • Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei.

 

2) Innovációs tevékenység keretében:

 •  Személyi jellegű ráfordítás,
 •  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások.
 •  Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,
 •  Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,
 •  Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke,
 •  Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése,
 •  Immateriális javak beszerzése,
 •  Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei.

 

3) Termék piacra vitele keretében:

 •  Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács költségei,
 •  Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvétel díja,
 •  Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvételhez kapcsolódó marketingeszközök elkészítése, beszerzése, média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége,
 •  Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.

 

4) A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében:

 •  Projekt előkészítés,
 •  Projekt menedzsment: Személyi jellegű ráfordítás, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja,
 •  A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei: Kötelezően előírt nyilvánosság költségei.

 

5 A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek keretében:

 •  Piackutatás, üzleti terv, szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás,
 •  Grafikai tervezési, formatervezési, fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan),  
 • Weboldal, marketing megjelenések.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Forrás: kormany.hu