Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása

Jelen Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések által létrejöhet a vállalatok különböző funkcionalitású területeinek összehangolása és azok egyidejű összekapcsolása, integrálása, amelynek segítségével szimultán módon jöhetnek létre a termékfejlesztési, tervezési, gyártási összeszerelési, építési, kereskedelmi és szolgáltatási folyamatok.


A felhívás célja megteremteni a vállalatok, részlegek, a funkciók és képességek kohézióját, amelyben egy adatintegrációs hálózat kialakításával a vállalaton belüli és azon kívüli folyamatok teljesen integrált értékláncot alkotnak. A konstrukció segítségével olyan új Ipar 4.0 és Internet of Things technológiák, ahhoz kapcsolódó hardver és digitális eszközök fejlesztése, megoldások bevezetésének támogatása a cél, melyeket az érintett vállalkozások saját erőből nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani.

A támogatás mértéke, összege

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 25% saját forrást köteles biztosítani.

b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

minimum 15 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehet.

c) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 35 %-a lehet.

d) A kölcsön összege:

minimum 17 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet.

e) A kölcsön összege meg kell hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

f) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet. 

Támogatást igénylők köre

a) kis- és középvállalkozások

b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, továbbá

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 20 fő volt,

d) amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot

e) a kevésbé fejlett régiókban legalább egy éve székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek

f) amely rendelkezik olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 2. számú mellékletben felsorolt, releváns szakmai, műszaki követelményeket teljesíti legalább 3 funkcionális célterületen,

g) amelyek képesek teljesíteni a Felhívás 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket 

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

I. Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai, hálózati, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai eszközök beszerzése

II. Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése

III. Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó munkvállalók tevékenysége, szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek (kivétel lean vállalati filozófia bevezetése).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Projekt előkészítése

 • egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése;
 • szükséglet felmérés és helyzet feltárás;
 • üzleti és műszaki tervek elkészítése;
 • egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;

II. Lean vállalati filozófia bevezetése

 • Lean vállalati filozófia bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

III. Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele a projekt megvalósítás ideje alatt

IV. Projekt szintű könyvvizsgálat.

 

Műszaki és szakmai elvárások

a) A Felhívás keretében az alábbi célterületekre vonatkozóan támogathatók önállóan, a releváns elszámolható költségek:

 • Korszerű, Ipar 4.0 és vállalati Internet Of Things technológiák átvétele, meghonosítása, bevezetése a termelőiparban, építőiparban, kereskedelemben és szolgáltatószektorban,
 • Ipar 4.0 és vállalati Internet Of Things, Machine To Machine, szenzor fejlesztések, a gyártósorok, logisztikai és szolgáltatóipari folyamatok, rendszerek ilyen technológiákkal történő digitalizálása
 • Termék- és szolgáltatásfejlesztési szoftveres környezet fejlesztése – virtuális valóság és kiterjesztett valóság technológiák, CAD -CAM rendszerek bevezetése
 • Termelési, építési és szolgáltatási szimulációs szoftverek alkalmazása
 • PDM / PLM rendszerek bevezetése a fejlesztési, tervezési és gyártási folyamatok támogatásához.
 • Vállalati gyártási és szolgáltatási tevékenységhez kötődő, az onnan származó adatok feldolgozását segítő korszerű big data rendszerek bevezetése 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2017. május 31-től 2017. augusztus 15-ig lehetséges.

 

A páláyzatról rövid összefoglaló letölthető innen.

 

Forrás: palyzaat.gov.hu