EFOP 0%-os hitel program

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.


A rendelkezésre álló forrás összege:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,37 Mrd forint.

A kölcsön összege
Minimum 1 millió Ft, maximum 4 millió Ft;

Kölcsön igénylők köre
mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatható tevékenységek 
mikro-, kis- és középvállalkozás valamilyen, a szolgáltatása színvonalát növelő fejlesztés megvalósításához veheti igénybe, ami lehet:

- olyan eszköz beszerzése, amely közvetlenül kapcsolódik:

o egészségügyi, vagy foglalkozási rehabilitációs vagy szociális szolgáltatás nyújtásához,

o rehabilitációs célú eszközök gyártásához, forgalmazásához, bérbe adásához

- humán erőforrás fejlesztés keretében képzés, továbbképzés, szakmai képzés, amely növeli a szolgáltatás hozzáadott értékét, tréning, workshop, tanácsadás, coaching.

- konferencián, szakmai kiállításon résztvevőként vagy kiállítóként való részvétel,

- megváltozott munkaképességű emberek munkájához kapcsolódó munkaállomások kialakítása (speciális eszközök, immateriális javak). 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Kamat: 0% / év
Kezelési költség: nem kerül felszámításra,
Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra,
Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra,
Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.

Egyéb költségek:
A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés illetve a biztosítéki szerződés(ek) megkötésével és módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj, ügyvédi díj, jelzálogjog bejegyzéséhez/törléséhez kapcsolódó költségek).
A követelésbehajtás költségei (beleértve a felszólító levél díját) felszámíthatók.
A Kölcsön a „Törlesztés és kamatfizetés ütemezése, előtörlesztés” pontban foglaltak szerint előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A hitelről rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu