VEKOP - 1.2.7-20 "Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" Közép-magyarországi régió területén

Jelen felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése. Az ágazatban rejlő potenciál, valamint a jövőbeli bővülés lehetőségének megtartása miatt fontos a versenyképes hazai kapacitások megőrzése, és ezzel egyidejűleg a válságban keletkező, ugyanakkor beruházást igénylő lehetőségek minél gyorsabb kihasználása.


A rendelkezésre álló forrás összege
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 Mrd forint.
A támogatott projektek várható száma 90-150 db.


Az elnyerhető forrás mértéke, összege

 • Az igényelhető támogatás összege: min 5.000.000 Ft, max 100 000.000 Ft
 • A támogatás formája: visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.
 • A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Támogatást igénylők köre
mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 
 • amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei
 • amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében szereplő VTSZ lista szerint.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás, tanácsadás esetén előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. v) pontjában részletezett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el)
 • Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-át érheti el)
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).
 • Ingatlan bérlés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.)

A projekt területi korlátozása
Kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatók.

Fenntartási kötelezettség
A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart.

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 100 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása 2021. február 1-től 2021. március 31-ig lehetséges.

Bővebb információért keressen Bennünket az info@projectmine.hu, vagy a 06709315589 elérhetőségeinken.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu