Épületenergetikai fejlesztés egyházak számára!

Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.


A rendelkezésre álló forrás összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 Mrd Ft 

 

A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

A támogatás mértékét projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján:

Az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a projekt keretében tervezett kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 490 000 [Ft/kW].

 

A támogatott projektek várható száma

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 33 – 200 darab

 

Támogatást igénylők köre

 • A pályázaton közfeladatot ellátó bevett egyház, vagy annak közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye vehetnek részt.

Gazdálkodási formakód szerint

 • 551- Bevett egyház
 • 552- Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye 
 • 555- Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

 

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Megvalósítás
  • Szakmai célt szolgáló tevékenységek
   • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.
   • Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt-előkészítése
 • Megvalósítás
  • Szakmai célt szolgáló tevékenységek
   • Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, amennyiben a fejlesztés tárgyát képező épület a fejlesztés előtti állapotban nem felel meg a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. melléklet I. pontban foglaltaknak
   • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
  • Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

A projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország területe.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre a projekt fizikai befejezésére

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30 nap, de legkésőbb 2023. december 31.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. október 1-től legkésőbb 2020. január 31-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2019. október 1-től 2019. október 7-ig
 • 2019. november 11-től 2019. november 18-ig
 • 2020. január 24-től 2020. január 31-ig.

 

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Forrás: kormany.hu