Hamarosan elérhető a vidéki kkv-kat támogató eszközbeszerzés pályázat

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a jelen kiírásban megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.


A rendelkezésre álló forrás összege
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 Mrd forint.
A támogatott projektek várható száma 50-400 db.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min 5.000.000 Ft, max 40.000.000 Ft.

A támogatás formája
Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

Támogatást igénylők köre
Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó7 vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek,egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.
e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
               • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
               • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
               • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
               • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek
A) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása,
amely

  • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy
  • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

Önállóan nem támogatható tevékenységek
B) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés
C) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Forrás: www.palyazat.gov.hu